Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih

  • Ines Voršič
  • Irena Stramljič Breznik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Povzetek

Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima: zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, ur. Rajna Dragićević, Beograd: Filološki fakultet, 2012, 771 str.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Voršič I, Stramljič BreznikI. Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih. JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 25. maj 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/3010