Slovensko imenoslovje v Porabju

  • Marija Kozar

Povzetek

V prispevku je kratek pregled značilnosti slovenskih imen v Porabju. Ta so prikazana s tipičnimi primeri, ki kažejo tudi vpliv madžarskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kalâsz, Elek, A szentgotthârdi apâtsâg birtokviszonyai és a ciszterci gazdâlkodâs a kozépkorban (Posestne razmere monoštrske opatije in gospodarstvo cister-cijancev v srednjem veku), Budapest 1932.

Benkö, Lorând (ur.), A magyar nyelv torténeti-etimolôgiai szôtâra III, Budapest 1976. (Zgodovinsko-etimološki slovar madžarskega jezika.)

Kozar-Mukič, Marija, Felsöszölnök, A szlovének életmôdja a huszadik szâzadban, Monogrâfiâk. = Gornji Senik, Način življenja Slovencev v dvajsetem stoletju, Monografije, Szombathely - Ljubljana 1988.

arija Kožar, Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem = A magyarorszâgi szlovének néprajzi szôtâra, Monošter - Szombathely 1996.

Slovenska hišna imena, Etnologija Slovencev na Madžarskem 2, zbornik, ur. Marija Kožar, Budimpešta 1999, 165-169.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Kozar M. Slovensko imenoslovje v Porabju. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 27. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2627