Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji

  • Dušan Čop

Povzetek

V prispevku so pregledno obravnavana gorska, terenska (ledinska) in vodna imena glede na njihov nastanek, tvorbo, pomen in vpliv narečja. Omenjeni so tudi najznačilnejši jezikovni pojavi pri teh imenih, prikazano je današnje stanje raziskav, navedeni pa so tudi najpomembnejši viri in literatura.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ceklin, Franc, Bohinj in Triglav, Planinski vestnik 1977 (1-3).

Kopač, Vlasto, Krajevna imena v Grintovcih, Gore in ljudje (= Planinski vestnik) 1946, 1947.

Leveč, Fran, Nekaj opazk o naših zemljepisnih imenih, Planinski vestnik 1896.

Lovšin, Evgen, V Triglavu in njegovi soseščini, 1944.

Prešeren, Jakob, Imenoslovje okrog Begunjščice in Stola, Planinski vestnik 1933, 2-5.

Seidl, Ferdinand, Kamniške ali Savinjske Alpe, 1907.

Šašel, Josip, Imenoslovje koroških Karavank, Planinski vestnik 1930, 280.

Turna, Henrik, Imenoslovje Julijskih Alp, SPD 1931.

Turna, Henrik, Begunjščica, Planinski vestnik 1932, 9.

Ledinska /terenska/ imena

Badjura, Rudolf, Ljudska geografija (Terensko izrazoslovje) I, II, 1953, 1957.

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika I, II, III, Ljubljana 1976, 1982, 1995

Blaznik, Pavle, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do L 1500 (3 deli)

Cevc, Tone, Bohinj in njegove planine, TNP 1992.

Čop, Dušan, Imenoslovje jeseniške občine, Jeseniški zbornik Jeklo in ljudje VI, Jesenice 1991, 6.

Čop, Dušan, Jezikovne in imenske značilnosti okrog Krope in v dolini Lipnice, Kroparskizbornik, Kropa-Radovljica 1995, 190-197.

Čop, Dušan, Krajevna in ledinska imena nad Begunjami in Radovljico, Radovljiški zbornik 1992, 133-139.

Ivan Dolinar, Zgodovina Kaplje vasi v Spodnji Savinjski dolini, 2000.

Gornik, France, Bled v fevdalni dobi, Mohorjeva družba Celje, 1967.

Košir, Stanko, Rutarška pomnenja, samozaložba 1994, 12-16.

Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937.

Ledinska imena v lovišču Lovskega društva Begunjščica, Radovljica 2001.

Manuskriptna zbirka ledinskih imen, SM.

Melik, Anton, Planine v Julijskih Alpah, SAZU 1961.

Mrdavšič, Janez, Krajevna in domača imena v Mežiški dolini, Ravne 2001.

Planina, France, Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1976.

Sinobad, Jurij, Dežela (Kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine), 1999.

Žerovnik, J., Cerkniško jezero, Ljubljana 1898.

Vodna imena

Bezlaj, France, Slovenska vodna imena I, II, SAZU, Ljubljana 1956, 1961.

Klemše, Vlado, Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu, Gorica 1993.

Planina, France, Reka Sora, njeno porečje in njen režim, Loški razglediVIII (1961).

Ramovš, Anton, Slapovi na Slovenskem, SM 1983.

Steinberg, F. A., Gründliche Nachricht von dem in dem Inner Crain liegenden Czirk-nitzer See, Ljubljana 1758.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Čop D. Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 17. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2624