Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko

  • Marko Snoj

Povzetek

V članku so enciklopedično, po časovnih in zemljepisnih plasteh prikazani adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko besedje. Ugotovljene plasti so osvetljene s povednimi primeri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III, Ljubljana 1976, 1982, 1995.

Frau, Giovanni, Dizionario toponomastico Friuli-Venezia Giulia, Udine 1978.

Krajevni leksikon Slovenije I-IV, ur. Roman Savnik idr., Ljubljana 1968-80.

Miklošič, Fran, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Drei Abhandlungen: Die Bildung der slavischen Personennamen, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen, Die slavischen Ortsnamen aus Appelati-ven, Heidelberg 1927.

Ramovš, Fran., Historična gramatika slovenskega jezika II., Konzonantizem, Ljubljana 1924.

Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika VIL, Dialekti, Ljubljana 1935.

Ramovš, Fran., Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana 1936.

Ramovš, Fran, Zbrano delo I—II, Ljubljana 1971-97. Dolar, Časopis za zgodovino in narodopisje XXIII, 272. 45

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Snoj M. Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 17. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2620