ZRCola vnašalni sistem za jezikoslovno rabo v programu word

  • Peter Weiss

Povzetek

Vnašalni sistem ZRCola je bil na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani razvit za jezikoslovne, predvsem dialektološke potrebe in deluje v Microsoftovem programu word v operacijskem sistemu windows. Temelji na standardu unikod, okoli 1400 dodatnih znakov - med njimi so tudi slovenski zgodovinski znaki iz prve polovice 19. stoletja - pa je v pisavi 00 ZRCola razporejenih na področju zasebn e rabe tega standarda. Zapleteni znaki N se vnašajo tako, da se osnovnemu znaku v obveznem zaporedju dodajo zaslonski diakritični znaki, nazadnje pa program nize s temi znaki na uporabnikovo zahtevo sestavi v samostojne znake oz. pismenke. Ta način omogoča s prirejeno tipkovnico, kije del vnašalnega sistema, preprosto vnašanje latiničnih in slovanskih ciriličnih besedil in iskanje po njih, pa tudi lažjo izmenjavo datotek in zanesljivo organiziranje podatkovnih zbirk.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

The Unicode Consortium 2003 = The Unicode Consortium, The Unicode Stan-dard,Version 4.0, Boston itd., Addison-Wesley, 2003.

Peterlin - Košir - Erjavec 1998 = Primož Peterlin - Aleš Košir - Tomaž Erjavec, Digitalni zapis slovenskih znakov, v: Tomaž Erjavec - Jerneja Gros (ur.), Jezikovne tehnologije za slovenski jezik - Language Technologies for the Peter Weiss: ZRCola: vnašalni sistem za jezikoslovno rabo v programu word Slovene Language, Zbornik konference - Proceedings of the Conference, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 1998, 128-132.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Weiss P. ZRCola vnašalni sistem za jezikoslovno rabo v programu word. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2610