Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora (Varaždin 2002)

  • Peter Weiss

Povzetek

V predstavljeni knjigi amaterskega slovaropisca Tomi-slava Lipljina, ki so mu pomagali strokovnjaki, je prikazano hrvaško kajkavsko narečje v Varaždinu. Veliko število (tudi lastnoimenskih) iztočnic (okoli 33.000) z opaznim deležem najsodobnejšega besedja ter dobra usklajenost podatkov v geslih in med njimi uvršča to delo med najpomembnejše dosežke hrvaškega narečnega slovaropisja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Hraste - Šimunovič 1979 = Mate Hraste - Petar Šimunovič, Čakavisch-deutsches Lexikon I, sod. in ur. Reinhold Olesch, Köln - Wien, Böhlau Verlag, 1979.

Jurišič 1966 = Blaž Jurišič, Rječnik govora otoka Vrgade usporeden s nekim čakavskim i zapadnoštokavskim govorima 1: Uvod, Zagreb, JAZU, 1966 (Biblioteka Hrvatskog dijalektološkog zbornika l/I).

Jurišič 1973 = Blaž Jurišič, Rječnik govora otoka Vrgade usporeden s nekim čakavskim i zapadnoštokavskim govorima 2: Rječnik, Zagreb, JAZU, 1973 (Biblioteka Hrvatskog dijalektološkog zbornika l/II).

Roki 1997 = Andro Roki, Libar viškiga jazika, ur. Tomislav Roki, Toronto, Libar Publishing, 1997.

Večenaj - Lončarič 1997 = Ivan Večenaj - Mijo Lončarič, Rječnik govora Gole: Spodnjopodravska kajkavština, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovce, 1997.

Weiss 2003 = Peter Weiss, Uvod v (slovenski) narečni slovar, Jezikoslovni zapiski, Glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 9, št. 1, str. 49-61.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Weiss P. Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora (Varaždin 2002). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2597