Andela Frančic, Medimurska prezimena (Zagreb 2002)

  • Janez Keber

Povzetek

V prispevku je predstavljena knjiga hrvaške imenoslov-ke Andele Frančic Medimurska prezimena, kije nastala na osnovi njene doktorske disertacije. Knjiga je sestavljena iz dveh delov. Med poglavji prvega dela je treba izpostaviti poglavje Analiza medimur-skih prezimena, medtem ko drugi obsežnejši del tvori Rječnik medi-murskih prezimena. Knjiga vsebuje tudi vire in obsežno literaturo o priimkih, v kateri so navedeni tudi v besedilu citirani slovenski raziskovalci.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Keber J. Andela Frančic, Medimurska prezimena (Zagreb 2002). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2596