Nekaj zanimivosti iz besedilnega korpusa Nova beseda

  • Primož Jakopin

Povzetek

V članku je nekaj zanimivih podatkov o distribuciji črk, besed in stavkov v besedilnem korpusu v Laboratoriju za korpus slovenskega jezika pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Korpus Nova beseda je glavni prek spleta prosto dostopni vir za kvantitativno raziskovanje slovenskega jezika (http://bos.zrc-sazu.si) in zdaj obsega 100 milionov besed, pretežno iz časopisnih tekstov in leposlovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Jakopin P. Nekaj zanimivosti iz besedilnega korpusa Nova beseda. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2594