Fonološki opis govora pri Negovi (SLA 367)

  • Mihaela Koletnik

Povzetek

Govor Negove je točka 367 v mreži krajev za Slovenski lingvistični atlas. Govor, ki spada v panonsko narečno skupino, natančneje v vzhodno slovenskogoriško podnarečje, nima tonemskih nasprotij, ohranjeno pa je kolikostno nasprotje. Soglasniški sistem se od knjižnega razlikuje le v posameznih razvojih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ivič, Pavle, 1981 (ur.), Fonološki opisi... Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Koletnik, Mihaela, Fonološki opis voličinskega (SLA 366) in črešnjevskega govora (SLA 368), Slavistična revija 47, Ljubljana 1999, št. 1, 69-87.

Koletnik, Mihaela, Fonološki opis govora na Zgornji Velki (SLA 364), Jezikoslovni zapiski 8, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, 2001, 139-149.

Koletnik, Mihaela, Slovenskogoriško narečje, Maribor 2001.

Logar, Tine, 1981, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, V: Fonološki opisi ... Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Koletnik M. Fonološki opis govora pri Negovi (SLA 367). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2590