Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B

  • Irena Stramljič Breznik

Povzetek

Besednodružinski slovar slovenskega jezika prinaša sintezo teoretičnih spoznanj slovenske besedotvorne teorije, ki je aplicirana v slovarskem delu, Strukturiran em po načelu besednih družin. Poleg slovaropisnih poskusov v prvi polovici 19. stoletja (U. Jarnik 1832; A. Murko 1833) je to prva tovrstna slovarska realizacija za sodobno slovensko besedje, ki domače slovaropisje aktualno približuje podobnim slovarskim uresničitvam v ruščini, nemščini in bolgarščini. Slovar ponuja tudi oceno o relevantnosti zbranega besedja tako, da vključuje podatke o pojavitvah v obeh slovenskih besedilnih korpusih (Fida, Nova beseda), ki vsak s svojega zornega kota osvetljujeta živostin rabo tvorjenk, zato je primer dela, kjer so rezultati dobljeni na podlagi sinergije več dejavnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI. Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2582