Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

  • Majda Merše

Povzetek

Prispevek ima namen okvirno in z izbranimi tipi predstaviti problematiko besednovrstnega označevanja besedja, zajetega s popolnim izpisom del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. K zanesljivim in ustreznim rešitvam prispevajo poleg rezultatov analize celovitega gradiva tudi novi teoretični razmisleki, upoštevanje razvojnih sprememb v slovenskem jeziku ter upoštevanje jezikovnozgodovinskih dejstev, veljavnih za tiste jezike, ki so na slovenščino neposredno ali posredno vplivali, zlasti za nemščino. Na nujnost poznavanja realnega obsega besednovrstnih vlog posameznega leksema je pokazano na osnovi podrobnejše analize besedice kje (< kej), ki lahko nastopa samostojno ali kot sestavina zloženke.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Merše M. Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2579