Digitalizacija pisnega narečnega gradiva v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani

  • Peter Weiss
  • Andreja Žejn

Povzetek

V prispevku je predstavljeno optično branje (skeniranje) narečnega gradiva, ki od leta 2003 poteka v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, in sicer obseg in oblika optično prebranega gradiva, dokumentiranje slik ter standardi in postopki pri optičnem branju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana, Založba ZRC, 1999.

FO 1981 = Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvacenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, ANUBiH, 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9).

Kenda-Jež 1999 = Karmen Kenda-Jež, Predgovor, v: Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana, Založba ZRC, 1999, str. 5-9.

Šašel - Ramovš 1936-1937 = Josip Šašel - Fran Ramovš, Slovar, v: Josip Šašel (zbral) - Fran Ramovš (priredil), Narodno blago iz Roža, Maribor, Zgodovinsko društvo, 1936-1937 (Arhiv za zgodovino in narodopisje II), str. 101-122.

Voprosnik OLA 1965 = Voprosnik Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa, Moskva, Nauka, 1965.

OLA - Vstupitel'nyj vypusk 1994 = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas - vstupitel 'nyj vypusk: Obščie principy, spravocnye materialy, Moskva, Nauka, 21994.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Weiss P, Žejn A. Digitalizacija pisnega narečnega gradiva v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2578