Toponomastični ocvirki (Štanjel na Krasu, Iyouca, Križ, Setú/Svetó)

  • Pavle Merkù

Povzetek

V prispevku avtor poskuša razložiti izvor naselbinskih imen Štanjel na Krasu, Križ, Sveto in imena gozda Iyouca zahodno od Bazovice. Pri tem izhaja zlasti iz tržaških srednjeveških virov in upošteva tudi narečne oblike imen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Merkù P. Toponomastični ocvirki (Štanjel na Krasu, Iyouca, Križ, Setú/Svetó). JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2577