Letonski narečni (= sinolski) slovar primer (Riga 2001)

  • Vlado Nartnik

Povzetek

Čeprav spadajo razlagalni slovarji med najbolj razširjena dela narečne leksikografije, za podajanje posebnosti narečij kakšnega jezika niso manj važni slovarji še drugih tipov. Med slednje spada tudi Slovar primer sinolskega narečja, ki nakazuje novo razvojno smer le-tonske narečne leksikografije. Njegova obdelava primerjalnih obratov nudi bogato gradivo za nadaljnje raziskave, za soočenje in primerjavo z obrati v drugih narečjih in drugih zvrsteh letonskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Nartnik V. Letonski narečni (= sinolski) slovar primer (Riga 2001). JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2564