David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003)

  • Polona Gantar

Povzetek

V oceni angleško-slovenskega slovarja fraznih glagolov je podana umestitev tovrstnih slovarjev v slovenski leksikograf ski prostor, pri čemerje izpostavljena vrzel v teoretični podpori in dejanski zasedenosti slovenskega prostora s priročniki, ki sopostavljajo besednozvezno leksiko v različnih jezikih. Neposredno se to kaže tako v vsebinski zasnovi kot v praktični izvedbi slovarja. Zanesljiva informacija, ki naj bi jo tak priročnik ponudil prevajalcu ali učečemu slovenščine, ne more biti osredotočena le na potencialni (frazno)glagolski ustreznik, pač pa na ustrezno sobesedilo, pri čemer ne odigrajo odločilne vloge le določila v različnih stopnjah svoje zamejenosti, pač pa tudi celostni besedilni in pragmatični kontekst, ki vpliva na način slovenskega ubesedenja izhodiščnega angleškega fraznega glagola. David Kušter, English-Slovene Dictionary of Phrasal Verbs. Slovenj Gradec: Self-published.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Carter, Ronald, Hughes, Rebecca, McCarthy, Michael, 2000, Exploring grammar in context: grammar reference and practice: upper-intermediate and advanced, Cambridge (UK); New York [etc.], Cambridge University Press.

Courtney; Rosemary, 1994, Longman dictionary of phrasal verbs. 6th impression. (Longman dictionaries), Harlow: Longman.

Cowie, Anthony, P., Mackin, Ronald, 1998, Oxford dictionary of phrasal verbs, New ed., 6th impr. Oxford, Oxford University Press.

Dainty, Peter, Kent, Peter, 1991, Phrasal verbs in context. London, Basingstoke, Macmillan publishers.

Korpus slovenskega jezika FIDA (http://www.fida.net)

Flower, John, 2002, Phrasal verb organiser: with mini-dictionary, Boston, Thomson Heinle.

Foucart-Walter, Elisabeth, Pye, Glennis, 2004, Cambridge international dictionary of phrasal verbs. 8th printing, Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press.

Goodale, Malcolm, 1993, Collins Cobuild phrasal verbs workbook, Answer key, London, Harper Collins.

Hunston, Susan, Francis, Gill, 2000, Pattern Grammar. A corpus-driven approach to the lexical grammar of English. John Benjamins Publishing: Amsterdam, Philadelphia.

McCarthy, Michael, O'Dell, Felicity, 2004, English phrasal verbs in us: 70 units of vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge, University Press.

Milton, James, Blake, Bili, Evans, Virginia, 2000, A good turn of phrase. New ed. Newbury: Express Publishing.

Longman phrasal verbs dictionary, 2000, Over 5000 phrasal verbs: new. Harlow: Longman.

Workman, Graham, 1995, Phrasal verbs and idioms. Oxford University Press.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Gantar P. David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003). JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2563