Oblikoslovno označevanje in besediloslovna analiza

Aleksandra Bizjak

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i1.2560

Povzetek

V prispevku avtorica predstavlja uporabo oblikoslovnega označevalnika za besediloslovno raziskavo, kije bil izdelan na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU. Z oblikoslovnim označevalnikom je mogoče hitro in zanesljivo odkrivati in izpisovati oblikoslovne vzorce, nanizane v linearnem poteku besedila, ki bi jim težko sledili z ročnim označevanjem, in tako analizirati veliko besedil.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Cloran, Carmel 1994, Rhetorical Units and Decontextualization: An Enquiry into some Relations of Context, Meaning and Grammar, Department of English Studies, University of Nottingham (Monographs in Systemic Linguistics, 6), Nottingham.

Golden, Marija, 1997,0jeziku in jezikoslovju, Filozofska fakulteta, Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje, Ljubljana.

Halliday, Michael A. K., 1973, Explorations in the Functions of Language. Edward Arnold, London.

Halliday, Michael A. K., 1977, Text as semantic choice in social contexts, v: T. Van Dijk in J. Petofi (ur.), Grammars and Descriptions. Berlin, de Gruyter, 176-225.

Halliday, Michael A. K., 1978, Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London.

Hasan, Ruqaiya, 1991, Questions as a mode of learning in everyday talk. Language Education: Interaction and Development, Ur. T. McCausland, Launceston, University of Tasmania, 70-119.

Jakopin, Primož, Bizjak, Aleksandra, 1997, O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila, Slavistična revija 45/3-4, 513-532.

O'Donnell, Matthew, 1999, The Use of Annoteted Corpora for New Testament Discourse Analysis: A Survey of Current Practice and Future Prospects, Discourse Analysis and the New Testament, Approaches and Results, Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series 170, Studies in New Testament Greek 4, Ur. S. E. Porter in J. T. Reed. Sheffield Academic Press, Sheffield, 71-117.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i1.2560

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.