Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti

Helena Dobrovoljc

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i1.2558

Povzetek

Prispevek predstavlja temeljne pojme slovenske teorije jezikovne naravnosti, v izpeljavah kot sosledju predpostavk teorije pa so obravnavane primerjalne skladenjske strukture. Napovedi jezikovnega vedenja so v teh izpeljavah dobljene po povezavah vrednosti v lestvicah, ki predstavljajo jezikovna dejstva, nakazana z razlikovalnimi parametri, in ki so utemeljene z devetimi merili teorije.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Andersen, Henning, 1986, IE *s after i, u, r, k in Baltic and Slavic, Acta Linguistica Hafniensia, Köbenhavn, 171-190.

Andersen, Henning, 1972, Diphtongization, Language, 11—50.

Dobrovoljc, Helena, 2003, Preverba teorije o jezikovni naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu, Doktorska naloga, Ljubljana: Filozofska fakulteta, [H. Majcenovič].

Dressier, Wolfgang U., Willi Mayerthaler, Oswald Panagl in Wolfgang U. Wurzel, 1987, Leitmotifs in natural morphology, Amsterdam, John Benjamins.

Fenk-Oczlon, Gertraud, 1991, Frequenz und Kognition - Frequenz und Markiertheit, Folia Linguistica 25, 361-394.

Greenberg, Joseph H., 1966, Language universals, Haag, Mouton.

Havers, Wilhelm, 1931, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg, Carl Winters, Universitätsbuchhandlung.

Jakobson, Roman, 1932, Zur Struktur des russischen Verbums, Charisteria Gvilelmo Mathesio, Praga, Svmptibvs »Prazsky linguisticky kroužek«, 74-84.

Jakobson, Roman, 1966, Quest for the Essence of Language, Selected writings II, Haag, Pariz, Mouton, 345-359. Mayerthaler, Willi, 1981, Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden, Athenaion. [Angleška verzija: Mayerthaler 1988.]

Mayerthaler, Willi, 1988, Morphological naturalness, Ann Arbor: Karoma. [Prva objava 1981.]

Mayerthaler, Willi, Günther Fliedl in Christian Winkler, 1998, Lexikon der natürlichkeitstheoretischen Syntax und Morphosyntax, Tübingen, Stauffenburg.

Orešnik, Janez, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 1999, Krepke in šibke dvojnice v skladnji, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 2001, A predictable aspect of (morpho) syntactic variants, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 2003, Naturalness, Some Norwegian (morpho)syntactic examples, Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 21, 57-70.

Rosch, Eleanor, 1975, Cognitive Reference Points, Cognitive Psychology 7, 532-547.

Shapiro, Michael, 1972, Explorations into Markedness, Language 48, 343-364.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970-1991, Ljubljana, SAZU - DZS.

Stassen, Leon, 2001, Comparative constructions, Language Typology and Language Universals, Ur. M. Haspelmath idr., Berlin, de Gruyter.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Založba Obzorja.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i1.2558

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.