Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005)

  • Nataša Jakop

Povzetek

Prispevek je poročilo o mednarodni konferenci »Europhras Slovenija 2005«, kije potekala od 12. do 14. septembra 2005 v Strunjanu. To je bila prva konferenca o frazeologiji v Sloveniji. Udeležilo se je je 60 domačih in tujih strokovnjakov. Tridnevno srečanje frazeologov ni bilo pomembno samo za Europhras, temveč tudi za slovensko frazeologijo in jezikoslovje sploh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
JakopN. (2015). Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005). Jezikoslovni Zapiski, 11(2). https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2556