O korpusnem jezikoslovju Študije o korpusnem jezikoslovju, Zbornik, knjižna zbirka Krt 130, ur. V. Gorjanc in S. Krek, Ljubljana, Krtina, 2005, 199 str.

  • Andreja Žele

Povzetek

Zbornik študij o korpusnem jezikoslovju seznanja z nekaj temeljnimi in hkrati relevantne]'širni študijami o besedilnih korpusih in seveda o korpusnem jezikoslovju, kije ob gradivu za jezikoslovno analizo izoblikovalo tudi nekaj metodologij, ki skušajo zajeti in predstaviti jezikovno realnost — metodologijo gradnje korpusov, metodologijo korpusne analize in metodologijo novih jezikovnih opisov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Žele A. O korpusnem jezikoslovju Študije o korpusnem jezikoslovju, Zbornik, knjižna zbirka Krt 130, ur. V. Gorjanc in S. Krek, Ljubljana, Krtina, 2005, 199 str. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 25. maj 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2555