1. slovenska mednarodna konferenca SloFon v Ljubljani

  • Vlado Nartnik

Povzetek

Sestavek prinaša kratek vpogled v delo L slovenske mednarodne konference SloFon 1, kije potekala v okviru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v dneh od 20. do 22. aprila v Ljubljani. Na konferenci je sodelovalo 64 avtorjev iz 8 držav, ki so predstavili 42 prispevkov s področja fonologije, splošne fonetike, fonetike slovenščine, fonetike in govorne rehabilitacije, jezikovnih tehnologij in kontrastivnih raziskav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-06
Kako citirati
1.
Nartnik V. 1. slovenska mednarodna konferenca SloFon v Ljubljani. JZ [Internet]. 6. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];12(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2543