(Nad)narečna podoba slovenske ljudske pripovedne pesmi

Tjaša Jakop

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v12i1.2534

Povzetek

Prispevek nudi vpogled v jezikovno podobo slovenske ljudske pripovedne pesmi in je rezultat opravljene dialektološke analize pesmi, ki bodo vključene v nastajajočo 5. knjigo Slovenskih ljudskih pesmi. Namen prispevka je ugotoviti stopnjo ohranjenosti narečnih prvin na posameznih jezikovnih ravninah.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Benedik, Francka, 1993, Nova varianta Pegama in Lambergarja, SR 41, št. 4, 535-544.

Kumer, Zmaga, 1975a, Pesem slovenske dežele, Maribor, Obzorja, 1975.

Kumer, Zmaga, 1975b, Kam bi s to folkloro, Ljubljana, Naše tromostovje, 1975.

Kumer, Zmaga, 1993, Eine slowenische Volksballade vom Galeerensträfling, Festschrift zum 60. Geburtstag von Wolfgang Suppan I Hrsg. von Bernhard Habla, Tutzing, Hans Schneider, 1993, str. 205-208.

Merhar, Boris, 1961, Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana, Mladinska knjiga 1961 [Knjižnica Kondor, Izbrana dela iz domače in svetovne književnosti, 45].

Stanonik, Marija, 1999, Slovenska narečna poezija, Logarjev zbornik, Maribor, Slavistično društvo (Zora 8), 372-403.

Terseglav, Marko, 2004, Folkloristika in literarna veda ali esej o ločitvi, Traditiones 33, št. 2, 17-45.

Zorko, Zinka, 1998, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Maribor, Slavistično društvo (Zora 6), 126-137.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v12i1.2534

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.