Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja

Jurij Rojs

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i1.2399

Povzetek

V prispevku je predstavljena struktura idiomov v nekaterih izbranih delih pisatelja Draga Jančarja. Največ je takih s strukturo pridevnik + samostalnik, sledijo pa taki s strukturo glagol + samostalnik in glagol + predlog + samostalnik. Precej je avtorskih idiomov in citatov iz različnih jezikih, večinoma iz latinščine, manj pa je folklorizmov, elips, kletvic, fonetičnih besed ter medmetnih in transformacijskih stalnih besednih zvez.

Ključne besede

slovenščina, idiomatika, Drago Jančar

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Baranov – Dobrovolski = A. Н. Баранов – Д. О. Добровольский, Аспекты тео-рии фразеологии, Москва: Знак, 2008.

Bojc 1980 = E. Bojc, Pregovori in reki na Slovenskem, Ljubljana: DZS, 1980.

Gantar 2007 = P. Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: ZRC SAZU, 2007 (Lingua Slovenica 3).

Keber 2003 = J. Keber, Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Kržišnik – Eismann 2007 = E. Kržišnik – W. Eismann (ur.), Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007 (Europhras Slovenija 2005).

Menac 2007 = A. Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007.

Polivanov 1928 = E. Д. Поливанов, Введение в языкознание для языковедческих вузов, Ленинград, 1928.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

Telija 1996 = В. Н. Телия, Русская фразеология, Москва, 1996.

Telija 2006 = В. Н. Телия, Большой фразеологический словарь русского языка, Москва: Аст-пресс книга, 2006.

Toporišič 1992 = J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni, Sopotnik).

Žukov 1994 = A. Жуков, Русская фразеология, Москва, 1994.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i1.2399

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.