Botanični terminološki slovar

  • Nina Ditmajer

Povzetek

Botanični terminološki slovar, ur. Franc Batič – Borislava Košmrlj - Levačič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 650 str.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bufon 1980–1991 = Zmagoslav Bufon, Tušek Ivan, Slovenski biografski leksikon 4: Táborská–Žvanut, ur. Alfonz Gspan – Jože Munda – Fran Petrè, Ljubljana: SAZU, 1980–1991, 257–260.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1: A–H, 1970; 2: I–Na, 1975; 3: Ne–Pren, 1979; 4: Preo–Š, 1985; 5: T–Ž, 1991, Ljubljana: SAZU oz. (od 4. knjige naprej) SAZU – ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.). (Elektronska izdaja, 2008.)

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
DitmajerN. (2015). Botanični terminološki slovar. Jezikoslovni Zapiski, 18(2). https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2339