Ivan Koštiál: bibliografija 1901–2011

  • Drago Samec

Povzetek

Pogled na delo profesorja Ivana Koštiála skozi njegovo bibliografijo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jan 1987 = Zoltan Jan, Samec Janko, Primorski slovenski biografski leksikon 2 (13. snopič), ur. Martin Jevnikar, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1987, 276–277.

Koštiál 2010 = Rožana Koštiál, Bibliografija Ivana Koštiála, Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru, Koper: Pokrajinski arhiv, 2010, 102–114.

Matičetov 1950–1951 = Milko Matičetov, Bibliografija: Ivan Koštiál, Slovenski etnograf 3–4 (1950–1951), [393]–399.

Močnik 1971 = Hubert Močnik, Spomini in izkustva, Gorica, 1971.

nepodpisano 1937 = Jubilej prof. Ivana Koštiala, Slovenec 65 (1937), št. 168 (27. 7.), 5.

Novak 1999 = Armin Novak, Ivan Koštiál in glagolica v Istri, Brazde s trmuna 4 (1999), 11–23.

Rožman 2010 = Irena Rožman: (Ne)znani jezikoslovec in folklorist prof. Ivan Koštiál (1877–1949): spominski posvet ob 60. obletnici smrti, Traditiones 39 (2010), št. 2, 167–174.

Samec 1937 = Janko Samec, Profesorju Ivanu Koštialu za šestdesetletnico, Jutro 1937, št. 172 (27. 7.), 7.

Tomšič 1957 = France Tomšič, V spomin prof. Ivanu Koštialu, Dolenjski list 8 (1957), št. 44 (30. 10), 4.

Wiesthaler, rokopis = Fran Wiesthaler, Veliki latinsko-slovenski slovar: rokopis, listki za črko F, št. 1–34 in 120–729, Biblioteka SAZU v Ljubljani, R 107.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Samec D. Ivan Koštiál: bibliografija 1901–2011. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 29. maj 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2333