Spregledanemu jezikoslovcu in folkloristu Ivanu Koštiálu (1877–1949)

  • Irena Rožman Fakulteta za humanistične študije Koper Univerza na Primorskem

Povzetek

V tej številki revije Jezikoslovni zapiski so objavljeni prispevki avtorja in avtoric, ki smo si prizadevali, da bi kritično ovrednotili izseček obširnega opusa znanstvenih, strokovnih in poljudoznanstvenih del jezikoslovca in folklorista Ivana Koštiála.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Božič 2009 = Rasto Božič, V spomin jezikoslovca Ivana Koštiála, Dolenjski list 60 (2009), št. 50 (19. 12.), 18.

Matičetov 1951 = Milko Matičetov, Bibliografija: Ivan Koštiál (1877–1949), Slovenski etnograf 3–4 (1951), 393–399.

Rožman 2000 = Irena Rožman, Prispevki profesorja Ivana Koštiála v Anthropophytei, v: Kolesar s Filozofske: zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka, ur. Janez Bogataj idr., Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2000 (Županičeva knjižnica 4), 239–248.

Rožman 2010 = Irena Rožman, (Ne)znani jezikoslovec in folklorist prof. Ivan Koštiál (1877–1949): spominski posvet ob 60. obletnici smrti, Traditiones 39 (2010), št. 2, 167–174.

Šlebinger 1925–1932 = Janko Šlebinger, Koštiál Ivan, Slovenski biografski leksikon 1: Abraham–Lužar, ur. Izidor Cankar – Franc Ksaver Lukman, Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1932, 536–537.

Tomšič 1957 = France Tomšič, V spomin prof. Ivanu Koštialu, Dolenjski list 8 (1957), št. 44 (30. 10.), 4.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Rožman I. Spregledanemu jezikoslovcu in folkloristu Ivanu Koštiálu (1877–1949). JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 5. julij 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2328