Bibliografija slovenskih udeležencev dosedanjih mednarodnih slavističnih kongresov (referati, komunikati, tematski bloki)

  • Alenka Šivic-Dular Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Bibliografija, ki zajema mednarodne slavistične kongrese do vključno štirinajstega leta 2008 na Ohridu, je urejena abecedno po priimkih avtorjev ne glede na raziskovalno področje. Vanjo niso vključeni v Ljubljani nedostopni povzetki s kongresov v Sofiji (1963, 1988) in Bratislavi (1993). – Za dolgim pomišljajem (—) je naveden bibliografski podatek o sočasni ponovni objavi (povzetku, prevodu ipd.) prej navedenega prispevka istega avtorja ali soavtorjev. – Pri posameznem avtorju si (tudi soavtorske) enote sledijo v časovnem zaporedju. – MSK = mednarodni slavistični kongres.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Šivic-DularA. Bibliografija slovenskih udeležencev dosedanjih mednarodnih slavističnih kongresov (referati, komunikati, tematski bloki). JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 31. maj 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2317