Slovenska slavistika in mednarodni slavistični kongresi

  • Alenka Šivic-Dular Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Doslej se je zvrstilo 14 mednarodnih slavističnih kongresov (MSK):1 prvi je bil v Pragi (1929), drugi v Varšavi (1934), [tretji v Beogradu (1939)], četrti v Moskvi (1958), peti v Sofiji (1963), šesti v Pragi (1968), sedmi v Varšavi (1973), osmi v Zagrebu in Ljubljani (1978), deveti v Kijevu (1983), deseti v Sofiji (1988), enajsti v Bratislavi (1993), dvanajsti v Krakovu (1998), trinajsti v Ljubljani (2003), štirinajsti na Ohridu (2008), letošnji, petnajsti, pa v Minsku (avgusta 2013).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1957 = Anton Bajec, Slovansko jezikoslovje v Sloveniji od osvoboditve do današnjega dne, Beogradski međunarodni slavistički sastanak (15–21. 9. 1955), Beograd, 1957, 47–57.

Boršnik 1958/59 = Marja Boršnik, Slavisti v Moskvi, Jezik in slovstvo 4 (1958/59), št. 2, 58–62.

Kreft 1970/71 = Bratko Kreft, Plenum Mednarodnega slavističnega komiteja v Helsinkih, Jezik in slovstvo 16 (1970/71), št. 4, 123–126.

Orožen 1957/58 = Tinka Orožen, Beograjski kongres, Jezik in slovstvo 3 (1957/58), št. 2, 93–96.

Smolej 1955/56 = S. V. [= Viktor Smolej], Mednarodni slavistični sestanek v Beogradu, Jezik in slovstvo 1 (1955/56), št. 3, 88–91.

Šivic-Dular 2003 = Alenka Šivic-Dular, 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči), Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 2, 177–185.

Toporišič 1966 = Jože Toporišič, Šesto posvetovanje mednarodne terminološke komisije (Budišin, 13.–18. VI. 1966), Jezik in slovstvo 11 (1966), št. 7, 235.

Zapisnik zasedanja zoženega predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Brno – Praga, 10.–12. 9. 1999), Slavia (Praha) 69 (2000), št. 1, 133–136. – Vse tu navedene zapisnike je v slovenščino po potrebi prevedla in priredila Alenka Šivic-Dular.

Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Zagreb, 16.–18. oktobra 2000, Slavistična revija 48 (2000), št. 4, 473–477.

Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Ružomberok, 5.–7. decembra 2001, Slavistična revija 50 (2002), št. 2, 291–294.

Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Maribor, 3.–5. oktober 2002, Slavistična revija 51 (2003), št. 1, 105–112.

Zapisnik plenarnega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Otočec, 18. avgust 2003, Slavistična revija 52 (2004), št. 2, 251–255.

Протокол заседания Президиума Международного комитета славистов (Камень Шленски, 9–11 сентября 2004 г.), Slavia (Praha) 74 (2005), št. 1, 125–130.

Zapisnik drugega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Beograd, 23.–25. junij 2005, Slavistična revija 54 (2006), št. 1, 115–117.

Zapisnik 3. zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Videm, 22.–23. september 2006, Slavistična revija 54 (2006), št. 4, 897–900.

Zapisnik četrtega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Ohrid, 14.–17. septembra 2007, Slavistična revija 55 (2007), št. 4, 713–717.

Zapisnik plenarnega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja: Ohrid, 13. septembra 2008, Slavistična revija 57 (2009), št. 2, 373–375.

Zapisnik razširjenega zasedanja predsedstva MSK, 26.–27. avgusta 2009, Stará Lesná (Slovaška), Slavistična revija 58 (2010), št. 2, 300–305.

Zapisnik delovnega zasedanja MSK v Velikem Novgorodu: 14.–16. avgust 2010, Slavistična revija 59 (2011), št. 1, 107–113.

Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja, Bautzen/Budyšin (ZR Nemčija), 20.–21. avgusta 2011, Slavistična revija 60 (2012), št. 1, 122–127.

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Šivic-DularA. Slovenska slavistika in mednarodni slavistični kongresi. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 31. maj 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2316