Plemenito dejanje brnskih etimologov

  • Metka Furlan

Povzetek

Sebrané spisy Václava Machka 1–2, ur. Ilona Janyšková – Helena Karlíková – Eva Havlová † – Radoslav Večerka: Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 2296 str. Václav Machek, Korespondence I–II, ur. Vít Boček – Petr Malčík, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011 (Studia etymologica Brunensia 12), 1031 str.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
FurlanM. (2015). Plemenito dejanje brnskih etimologov. Jezikoslovni Zapiski, 20(1). https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2286