Različni vplivi na jezik mladih

  • Maša Rolih
Ključne besede: jezik mladih, internetni sleng, narečje, pokrajinski pogovorni jezik, spletna socialna omrežja

Povzetek

Članek se ukvarja z značilnostmi jezika mladih kot diskurzivne skupnosti v okviru spletnih socialnih omrežij (Facebook). Analiza se osredotoča na prisotnost elementov internetnega slenga ter narečnih in pokrajinskih pogovornih jezikovnih značilnosti v jeziku mladih v okviru spletnih socialnih omrežij. Poleg tega je ugotovljen vpliv angleškega jezika na jezik mladih in njegova prisotnost v mladostniškem slengu. Hipoteze so utemeljene s primeri in rezultati anketnega vprašalnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beck 2003 = Ulrich Beck, Kaj je globalizacija?: zmote globalizma — odgovori na globalizacijo, Ljubljana: Krtina, 2003 (Knjižna zbirka Krt 124).

Crystal 2001 = David Crystal, Language and Internet, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Gjurin 1974 = Velemir Gjurin, Interesne govorice sleng, žargon, argo, Slavistična revija 22 (1974), št. 1, 65–81.

Kranjc 2003 = Simona Kranjc, Jezik v elektronskih medijih, Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003 (Obdobja 20), 435–446.

Lenarčič 2010 = Blaž Lenarčič, Omrežna družba, medkulturnost in prekokulturnost, v: Razprave o medkulturnosti, ur. Mateja Sedmak – Ernest Ženko, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2010, 245–260.

Skubic 2005 = Andrej E. Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Škiljan 1999 = Dubravko Škiljan, Javni jezik: k lingvistiki javne komunikacije, Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Toporišič 1984 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 21984 (11976).

Verschueren 2000 = Jef Verschueren, Razumeti pragmatiko, Ljubljana: Založba /*cf., 2000.

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Rolih M. Različni vplivi na jezik mladih. JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 25. maj 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2275