Izmail Sreznjevski in slovenščina

  • Irina Makarova Tominec Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem
Ključne besede: rusko-slovenski stiki, slovenski jezik, slavistika, klasifikacija slovenskih narečij

Povzetek

V zgodovini rusko-slovenskih znanstvenih stikov je pomembno vlogo odigral
slovenski jezik, ki je s svojim enkratnim jezikovnim gradivom raziskovalno
pritegnil pomembne ruske jezikoslovce 19. stoletja. Pričujoče delo naj bi podrobjene
pokazalo, na kateri način so se reševala zapletena vprašanja raziskovanja
slovenskih narečij, njihovega znanstvenega opisa, sestavljanja znanstvene
klasifikacije in določanja zemljepisnih mej slovenskih narečij. Zanimivo
je, da sta pri reševanju navedenih vprašanj pomembno prispevala ravno ruski
raziskovalec Izmail Sreznjevski in nekoliko pozneje njegov učenec Jan Baudouin
de Courtenay.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baudouin de Courtenay 1878 = Jan Baudouin de Courtenay, Obrazcy govorov Friul’skih slavjan, v: Friul’skie slavjane (priloženie k XXXVIII tomu »Zapisok Imp. Akademii Nauk«), № 4, Sankt-Peterburg, 1878, 57–60.

Baudouin de Courtenay 1875 = Jan Baudouin de Courtenay, Opyt fonetiki rezijanskih govorov, Varšava – Peterburg, 1875.

Baudouin de Courtenay 1875a = Jan Baudouin de Courtenay, Rez’janskij katihizis kak priloženie »Opytu fonetiki rez’janskih govorov«, Varšava – Peterburg, 1875.

Baudouin de Courtenay 1876 = Jan Baudouin de Courtenay, Rez’ja i Rez’jane, Sankt-Peterburg, 1876.

Baudouin de Courtenay 1895 = Jan Baudouin de Courtenay, Materialen zur südslawischen Dialektologie und Ethnographie I: resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt, St. Petersburg, 1895.

Baudouin de Courtenay 1913 = Jan Baudouin de Courtenay, Materialen zur südslawischen Dialektologie und Ethnographie III: resianisches Sprachdenkmal »Christjanske uzhilo«, St. Petersburg, 1913.

CGALI = Central’nyj gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva (Moskva), fond 436, op. 1.

Čurkina 1995 = Iskra Čurkina, Rusko-slovenski kulturni stiki: od konca 18. stoletja do leta 1914, prev. Jože Sever, Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Dostal’ 2003 = Marina Dostal’, I. I. Sreznevskij i ego svjazi s čehami i slovakami, Moskva, 2003.

Florinski 1895 = Тimofej Florinskij, Lekcii po slavjanskomu jazykoznaniju 1, Kiev, 1895.

Grujeva – Smirnov 1988 = E. I. Grueva – L. V. Smirnov, »I. I. Sreznevskij i P. J. Šafarik«, Slavjanskaja filologija: k X meždunarodnomu s’’ezdu slavistov VI, Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo universiteta, 1988.

Makarova 2009 = Irina Makarova, Kollokvial’nye zaimstvovanija v reči slovenskih studentov, Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, Filologičeskij fakul’tet, 2009.

Matičetov 1984 = Milko Matičetov, Prezrta objava 9 ziljskih pesmi z vtisi I. I. Sreznevskega ob reju pod lipo, zbijanju soda ipd., Slavistična revija 32 (1984), št. 4, 337–355.

Merhar 1899 = Ivan Merhar, I. I. Sreznevskij na Slovenskem, Dom in svet 12 (1899), 129–132, 161–166, 193–197.

Nahtigal 1940 = Rajko Nahtigal, Prezrta izdaja I. I. Sreznevskega slovenskih narodnih pesmi »Mlade Brede« in ziljskega »reja«, Slovenski jezik 3 (1940), 28–44.

Pamjati 1916 = Pamjati Izmaila Ivanoviča Sreznevskago 1, Peterburg, 1916.

Ramovš 1931 = Fran Ramovš, Dialektološka karta slovenskega jezika, Ljubljana, 1931.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Karta slovenskih narečij v priročni izdaji, Ljubljana: Akademska založba, 1935.

Ramovš 1957 = Fran Ramovš, Karta slovenskih narečij v priročni izdaji: ponatis izdaje iz leta 1935, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957.

Rigler 2001 = Jakob Rigler, Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

RSO 2010 = Russko-slovenskie otnošenija v dokumentah (XII v. – 1914 g.) = Rusko-slovenski odnosi v dokumentih (12. stol. – 1914), ur. A. N. Artizov, Moskva: Drevlehranilišče, 2010.

Smirnov 1988 = L. V. Smirnov, »I. A. Boduèn de Kurtenè i I. I. Sreznevskij«, v: Slavjanskaja filologija: k X meždunarodnomu s’’ezdu slavistov VI, Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo universiteta, 1988.

Sreznjevski 1841 = Izmail Sreznevskij, O narěčijah slavjanskih, Žurnal Ministerstva narodnago prosvěščenija 31, sept. 1841, č. 2, 133–164 (tudi posebni odtis, 32 str.).

Sreznjevski 1841a = Izmail Sreznevskij, Zpráwa o Rezianech, Časopis ČeskéhoMuseum (Praha) 15 (1841), nr. 3, 341–344.

Sreznjevski 1843 = Izmail Sreznevskij, Sloviny vo Friule, Dennica: slavjanskoe obozrenie 2, Varšava, 1843, 191–205.

Sreznjevski 1843a = Izmail Sreznevskij, [rec.:] Slowanský Národopis. Sestavil P. J. Šafařík. W Praze, 1842; Slovanský Zeměwid od P. J. Šafařika, W Praze, 1842, oboje v: Žurnal Ministerstva narodnago prosvěščenija: obozrenija knig i žurnalov XXXVIII, otd. VI, 1843.

Sreznjevski 1844 = Izmail Sreznevskij, Slavjanskija izvěstija: friul’skie slavjane (Rezijane i Sloviny), Moskvitjanin, № 9, č. V, 1844, 207–224.

Sreznjevski 1845 = Izmail Sreznevskij, Obozrenie glavnyh čert srodstva zvukov v narěčijah slavjanskih, v: Žurnal Ministerstva narodnago prosvěščenija, № 12, č. XLVIII, Sankt-Peterburg, 1845, 149–186.

Sreznjevski 1865 = Izmail Sreznevskij (ur.), Filologičeskie nabljudenija A. H. Vostokova, Sankt-Peterburg, 1865.

Sreznjevski 1878 = Izmail Sreznevskij, Friul’skie slavjane: statji I. I. Sreznevskago i priloženija, Sankt-Peterburg, 1878.

Sreznjevski 1881 = Izmail Sreznevskij, Friul’skie slavjane (priloženie k XXXVIII tomu Zapisok Imp. Akademii nauk), № 4, Sanktpeterburg, 1881, 1–32.

Sreznjevski 1895 = Izmail Sreznevskij, Putevye pis’ma Izmaila Ivanoviča Sreznevskago k materi iz slavjanskih zemel’ 1830–1842, Sankt-Peterburg, 1895.

Šafárik 1842 = Pavol Josef Šafařík, О Rezijanah i furlanskih Slovinah, Dennica: slavjanskoe obozrenie, Varšava, № 9, 1842.

Tolstoj 1960 = Nikita Tolstoj, O rabotah I. A. Boduèna de Kurtenè po slovenskomu jazyku, v: I. A. Boduèn de Kurtenè: k 30-letiju so dnja smerti, Moskva: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1960, 67–81.

Tolstoj 1981 = Nikita Tolstoj, »I. I. Sreznevskij – dialektolog«, v: Učenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta 573: iz istorii slavjanovedenija v Rossii: trudy po russkoj islavjanskoj filologii (Tartu), 1981, 27–45.

Objavljeno
2015-07-19
Kako citirati
1.
Makarova TominecI. Izmail Sreznjevski in slovenščina. JZ [Internet]. 19. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];20(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2261