Zakonski osnov i filološka argumentacija u prilog zaštiti crnogorskih govora

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.07

Ključne besede:

črnogorska narečja, črnogorska filologija, pravo, nesnovna kulturna dediščina

Povzetek

Črnogorska narečja so med najbolje preučenimi v slovanskem svetu. Črnogorska filologija je potrdila jezikovno in kulturno vrednost mikronarečnih območij in avtentičnih stvaritev tradicionalne kulture ne le za znanost, ampak tudi za celotno črnogorsko kulturo. Naravno nadaljevanje dosedanjih aktivnosti naj bi bila pravna zaščita črnogorskih dialektov kot nesnovne kulturne dobrine. Analiza, ki smo jo opravili je pokazala da obstoječi zakonski okvir daje dober temelj za zaščito črnogorskih dialektov ob multidisciplinarnem sodelovanju filološke stroke, državnih ustanov in delavcev v kulturi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brkljačić 2020 = Marko Brkljačić, Nematerijalna kulturna baština u natječajima na području Zadarske županije, Etnologica Dalmatica 27, Split: Etnografski muzej, 2020, 103−158.

Brozović 1984 = Dalibor Brozović, Crnogorski govori 12, Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1984.

Krivokapić – Drašković 2021 = Petar Krivokapić – Nada Drašković, Crnogorski jezik 1768−2020: bibliografija, Cetinje – Podgorica: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – JU Biblioteka »Radosav Ljumović«, 2021.

Čirgić 2011 = Adnan Čirgić, Jezička politika u Crnoj Gori od Njegoša do naših dana, Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost – Matica crnogorska, 2011, 171−202.

Čirgić 2017 = Adnan Čirgić, Dijalektologija crnogorskoga jezika, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2017.

Čirgić 2018 = Adnan Čirgić, Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2018.

Čirgić 2020 = Adnan Čirgić, Dijalektolozi i crnogorski jezik, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020.

Glušica 2020 = Rajka Glušica, Crnogorski jezik i nacionalizam, Beograd: Biblioteka XX vek, 2020 (Biblioteka XX vek 243).

Hadžić 2013 = Ibrahim Hadžić, Rječnik rožajskoga govora, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, 2013.

Hrovatin 2012 = Mirela Hrovatin, Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u Hrvatskoj, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 36, Zagreb: Ministarstvo kulture, 2012, 125−135.

IN4S = https://www.in4s.net/za-zaobici-mljekara-nika-promovise-cirgilicu/.

Jokić 2012 = Branko Jokić, Rječnik veličkoga govora, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, 2012.

Jovanović 2005 = Miodrag Jovanović, Govor Paštrovića, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 2005.

Nikolić 2019 = Milica Nikolić, Koncept zaštite nasljeđa i ostale (teorijske) apstrakcije, Nematerijalna kulturna baština Paštrovića, Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj Baui – Budva: JU Muzeji i galerije Budve – Beograd: Etnografski institut SANU, 2019, 47−54.

Otašević 2012 = Dušan Otašević, Njeguški rječnik, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, 2012.

Peco 1985 = Asim Peco, Stazama našega jezika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1985.

Petrović 1966 = Dragoljub Petrović, Mikrotoponomastika Nikšićkog polja, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad) 2 (1966), 123–144.

Petrović 2011 = Dragoljub Petrović, Zlovremenik, Podgorica: Književna zajednica Srpskog narodnog vijeća, 2011.

Pulević 2012 = Vukić Pulević, Crnogorske onomastičke studije, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2012.

Rašić 2021 = Miloš Rašić, Potraga za identitetom: antropološko tumačenje angažovanog istraživanja u Paštrovićima i upotreba koncepta nematerijalnog kulturnog nasleđa u identitetsko-političke svrhe, Etnoantropološki problemi (Beograd), nova serija 16.1 (2021), 179−207.

Simonović 1959 = Dragutin Simonović, Botanički rečnik: imena biljaka, Beograd: Srpska akademija nauka, 1959 (Posebna izdanja 318 – Institut za srpskohrvatski jezik 3).

Skender 2019 = Miloš Skender, Rječnik paštrovskoga govora, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2019.

Šojat-Bikić 2011 = Maja Šojat-Bikić, Hrvatska tradicijska baština online: stanje i mogućnosti, Etnološka istraživanja (Zagreb) 16 (2011), 103−128.

Šošić 2014 = Trpimir M. Šošić, Pojam kulturne baštine − međunarodno pravni pogled, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 51.4 (2014), 833−860.

Vujović 2013 = Novica Vujović, Mikrotoponimija Barjamovice, Velestova i Markovine, Folia Linguistica et Literaria: časopis za jezik i književnost (Nikšić) 7 (2013), 175–189.

Vujović 2014 = Novica Vujović, Prilog crnogorskoj onomastičkoj bibliografiji, Lingua Montenegrina (Cetinje) 14 (2014), 3−24.

Vujović 2016 = Novica Vujović, Apelativi u crnogorskoj toponimiji, Matica (Podgorica) 65 (2016), 199−214.

Vujović 2019 = Novica Vujović, Toponimi sela Vuči Do, Lingua Montenegrina (Cetinje) 23 (2019), 356−366.

Vujović 2020 = Novica Vujović, Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020.

Vujović 2022a = Novica Vujović, Kolašinsko Lipovo u svijetlu toponima, Matica (Podgorica) 91 (2022), 383−394.

Vujović 2022b = Novica Vujović, Toponimi kolašinskoga sela Lugovi, Lingua Montenegrina (Cetinje) 30 (2022), 537−540.

Zakon 2010 = Zakon o zaštiti kulturnih dobara, http://www.ckacg.me/materijal/Zakon%20o%20za%C5%A1titi%20kulturnih%20dobara%20Crne%20Gore.pdf.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Vujović, N. (2024). Zakonski osnov i filološka argumentacija u prilog zaštiti crnogorskih govora. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 153–168. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.07

Številka

Rubrike

Razprave in članki