Besedotvorni razgled po knjižni in elektronski izdaji Slovarja Pohlinovega jezika

Avtorji

  • Irena Stramljič Breznik

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.08

Ključne besede:

Pohlinov jezik, e-slovar, besedotvorje, poimenovanja oseb

Povzetek

V prispevku predstavljamo knjižno in elektronsko izdajo Slovarja Pohlinovega jezika avtorja Marka Snoja. Njegovo uporabnost ponazarjamo na pomenski skupini tvorjenk za poimenovanje oseb in predstavljamo nekatere nove funkcionalnosti, še zlasti e-slovarja, ki omogočajo učinkovitejšo besedotvorno analizo in so bile s klasično uporabo primarnih Pohlinovih slovarskih virov nedostopne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Honzak Jahić 2002 = Jasna Honzak Jahić, Marko Pohlin in Václav Rosa, Slavistična revija 50.1 (2002), 9–27.

Kržišnik 1994 = Erika Kržišnik, Slovenski glagolski frazemi: ob primeru frazemov govorjenja, doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994.

Müller 2006 = Jakob Müller, Jezikoslovje Marka Pohlina v delih Stanislava Škrabca, v: Škrabčeva misel V: jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006, 169–175.

Orel 2008 = Irena Orel, Pohlinovo slovarsko besedje v Pleteršnikovem slovarju, v: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Filozofska fakulteta, 2008 (Zora 56), 110–121.

Ramovš 1971 = Fran Ramovš, Zbrano delo 1, ur. Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: SAZU, 1971.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 71).

Stramljič Breznik 2013 = Irena Stramljič Breznik, Samostalniška tvorbena (a)tipika Pohlinovega Besedisha za imena oseb, v: Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, ur. Irena Orel, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 264–274.

Suhadolnik 1978 = Stane Suhadolnik, Slovar Prešernovega pesniškega jezika, Slavistična revija 26.3 (1978), 305–313.

Prenosi

Objavljeno

2022-09-27

Kako citirati

Stramljič Breznik, I. (2022). Besedotvorni razgled po knjižni in elektronski izdaji Slovarja Pohlinovega jezika. Jezikoslovni Zapiski, 28(1), 139–150. https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.08

Številka

Rubrike

Razprave in članki