O reviji

Namen in cilji

Jezikoslovni zapiski so slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ki jo izdaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in zalaga Založba ZRC ZRC SAZU. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov ter splošnih jezikoslovnih tem objavljajo svoje znanstvene izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih in dogodkih. Članki so v slovenščini ter drugih slovanskih in svetovnih jezikih.

Revija je namenjena vsem, ki se raziskovalno ali kako drugače ukvarjajo s slovenščino ali jezikom sploh, in študentom humanistike. 

Indeksi

Scopus

Pogostost izhajanja

Dvakrat na leto.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Jezikoslovni zapiski so začeli izhajati leta 1991 kot glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno.