Zahodno-pontska stepska vegetacija v Bolgariji

Rossen Tzonev, Veska Roussakova, Marius Dimitrov

Povzetek

V članku je predstavljena sintaksonomska analiza zeliščnih fitocenoz na strmih kamnitih pobočjih in ravninskih predelih ob severnih obalah Črnega morja in v notranjosti Južne Dobrudže (severovzhodna Bolgarija). Obravnava poseben vzorec vegetacije v tem delu Balkansko-Mezijske (Spodnje donavske) gozdno-stepske province Evroazijskega stepskega območja. Primerljivo ohranjen relikt stepske vegetacije vsebuje relativno veliko število endemnih, redkih in ogroženih vrst, zato je pomemben za ohranjanje biodiverzitete in posebnih habitatov. Opisani sta dve novi asociaciji: 1) Alysso caliacrae-Atremisietum lerchianae z dvema subasociacijama – typicum in camphoresmetosum monspeliacae, in 2) Paeonio tenuifoliae-Koelerietum brevis s tremi variantami. Asociaciji uvrščamo v zvezo Pimpinello-Thymion zigoidi – endemni sintakson na obalah Črnega morja v Bolgariji in Romuniji.

Ključne besede

sintaksonomija, Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, NATURA 2000

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Barkman, J., Doing, H. & Segal, S. 1964: Kritische bemerkungen und vorschlage zur quantitativen vegetationanalyse. Act. Bot. Neederland., 13: 394–419.

Bozhilova, E. 1982: Holocene Chronostratigraphy in Bulgaria. Stiae, 16: 88–90.

Bozhilova, E. 1985: Palaeoecological Studies in Lake Durankulak. Ann. Univ. Sofia, Biol. fac., 2(75): 88–95.

Bozhilova, E., & Filipova, M. 1986: Palaeoecological environment in Northeast Black Sea area during Neolithic, Eneolithic and Bronze periods.

Studia Praehistorica, 8: 160–165.

Braun–Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzuege der Vegetationkunde. 3 Aufl. Spinger Verlag, Wien-New York, 865 pp.

Davidov, B. 1914: Phytogeographical characters of Bulgarian Dobrudzha. Trud. Bulg. prip. izp. drvo, 6: 17–28. (in Bulgarian)

Dihoru, G. 1970: Vegetatia ierbosa a padisului Babadag.

In: Dihoru, G., & Donita, N.: Flora si vegetatia podisului Babadag. Edit. A.S.R., Bucuresti, pp. 163–297

Dimitrov, D., & Vekilska, B. 1966: Po vyprosa za teritorialnoto razpredelenie na valezhite v Dunav skata ravnina. God. SU, GGF, 2(59): 47–66. (in Bulgarian)

Galabov, J. (ed.) 1982: Geography of Bulgaria. Physical geography. BAS. Sofia, 247 pp. (in Bulgarian)

Gribova, S., Isachenko, T. & Lavrenko, E. (eds.) 1980: Rastitel’nost’ evropejskoj chasti SSSR. Nauka, Leningrad, 429 pp. (in Russian)

Keller, B. 1923: Rastitel’nuj mir russkih stepej, polupustujn’ i pustin’. T. 1, GIZO, Voronezh. (in Russian)

Ivan, D., Donita, N., Coldea, G., Sanda, V., Popescu, A., Chifu, T., Boscaiu, N., Mititelu, D. & Pauca-Comanescu, M. 1993: Vegetation potentielle de la Roumanie. Braun-Blanquetia, 9: 3–76.

Krebs, C. 1999: Ecological methodology. 2 Ed. Benjamin/ Cummings Publ., Menlo Park, California, 420 pp.

Kozhuharov, S. (ed.) 1992: Opredelitel na visshite rastenia v Bulgaria. – Nauka i Izkustvo, Sofia. 788 pp. (in Bulgarian).

Kozhuharov, S., Dimitrov, D., Kozhuharova, E. & Lazarova, M. 2001: Notes on the flora of the rocky limestone coast near the village of Kamen

brjag – Jailata (NE Bulgaria). Ot Sistematik Botanik dergisi. 8(1): 15–27.

Kozhuharov, S., Dimitrov, D., Kozhuharova, E. & Lazarova, M. 2002: On the flora of North Black Sea coast in the area between the towns of Balchik and Shabla (NE Bulgaria). Ot Sistematik Botanik dergisi. 9(1): 13–32.

Maarel, E. van der 1979: Transformation of coverabundance in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio, 39(2): 97–114

Ninov, N. 1997: Soils of the area of cape Kaliakra and adjacent lands, Dobrudzha and Kaliakra. Proceedings of Scientific Reports, HAI, Press,

Plovdiv: 21–26.

Ozenda, P. 1994: Végétation du Continent Européen.

Delachaux et Niestlé, Lausanne, 280 pp.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Program for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual. Scientia Publ., Budapest, 53 pp.

Popov, M. 1963: Osnovuj florogenetiki. Izd. AN na SSSR, Moskva, 135 pp. (in Russian)

Radulovski, S. 2004: Ekologichna ocenka na populacii na cherven bozhur (Paeonia peregrina Mill.) v Plevenski i Velikoturnovski rajoni. Diploma thesis, Sofia, 46 pp. (in Bulgarian)

Rodwell, J., Schamenee, J., Mucina, L., Pignatti, S., Dring, J. & Moos, D. 2002: The Diversity of European Vegetation. An overview of phytosociological Alliances and their relationships to EUNIS habitats. Landbouw, natuurbeheer en visserij. Wageningen, 168 pp.

Sanda, V., Popescu, A. & Arcuş, M. 1999: Revizia critică a cominităţilor de plante din România. TPI, Constanţa, 143 pp.

Stefanov, B. 1943: Phytogeographishe elementen in Bulgarien. Bull. BAS, 39, 550 pp. (in Bulgarian)

Stoyanov, N. 1925: Vurhu proizhoda na kserotermniya rastitelen element v Bulgaria. God. na SU, Agronom. f-t., 3: 317–248 (in Bulgarian)

Stoyanov, N. 1940: Phyto-geographycal caracter of South Dobrudzha. Prirodoznanie, 2(1): 36–142. (in Bulgarian)

Stoyanov, N. 1941a: The nature of Dobrudzha. Priroda i nauka. 11(2): 19–20. (in Bulgarian)

Stoyanov, N. 1941b: Versuch einer Phytozoenologishen charakteristik Bulgariens. Ann. Univ. Sofia, Fac. Physico-Matematique, 34(3): 93–184. (in Bulgarian)

Stoyanov, N. 1950: Textbook of phytogeography. Nauka i izkustvo, Sofia, 531 pp. (in Bulgarian) Tanov, A. 1968: Soil map of Bulgaria. 1 : 400 000. GUGK, Sofia.

Velchev, V. 2002: Phytocoenological and ecological characteristics of the communities of Koeleria brevis Stev. and Festuca pseudovina Hack ex Wiesd. in the Balchik-Kavarna region of North-Eastern Bulgaria. Ann. of Sofia Univ., Fac. of Biology, 92(2): 9 29.

Velev, S. 1990: Klimatyt na Bylgariia. Narodna prosveta, Sofia, 179 pp. (in Bulgarian)

Yordanov, D. 1936: On the distribution of the steppes vegetation in Bulgaria. Bull. BAS, 32(5): 1–105. (in Bulgarian)

Weber, H. E., Moravec, J., & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. – J. Veg. Sci., 11: 739–768

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1978: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R.H. (ed.): Classification of plant communities. Junk, The Hague.pp. 287–399.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.