Bromo moesiacae-Stipetum epilosae – nova asociacija reliktne stepske vegetacije v jugozahodni Bolgariji

Salza Todorova, Rossen Tzonev

Povzetek

Naredili smo sintaksonomsko analizo suhih travnikov (Festuco-Brometea) v kraškem območju Bosnek v gorovju Vitoša (jugozahodna Bolgarija). Ti travniki so del intraconalne vegetacije, razširjene v pasu kserofilnih hrastovih in mezofilnih bukovih gozdov na jugozahodnih vznožjih hribovja. Matična podlaga je karbonatna, tla so suha in plitva, podnebje je zmerno celinsko. Vegetacija uspeva na strmih naklonih z južno in jugozahodno ekspozicijo. Poleg značilnih vrst razreda Festuco-Brometea označujejo preučevano vegetacijo številne endemične (regionalne in lokalne) vrste in številne sredozemske vrste. Kot rezultat smo opisali novo asociacijo Bromo moesiacae-Stipetum epilosae ass. nova, ki jo uvršč amo v zvezo Saturejon montanae. Naredili smo tudi primerjavo s sorodnimi sintaksoni s kraških gorovij jugozahodne Bolgarije in vzhodne Srbije in podali nekaj zaključkov o izvoru stepske vegetacije v preučevanem območju.

Ključne besede

apnenčasti travniki, suhi travniki, fitosociologija, sintaksonomija, Festuco-Brometea, Saturejon montanae.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Apostolova-Stoyanova, N., Pavlov, D. & Dimitrov, M. 2005: A study of the syntaxonomical diversity of the vegetation in the northwest parts Mt of Golo bardo. In: Brezin, V. et al. (eds.): Scientific works from the National scientific conference “Young scientists” 2005”, Sofia: pp. 26–31 (in Bulgarian)

Asyov, B., Petrova, A., Dimitrov, D. & Vasilev, R. 2006: Conspectus of the vascular plants in Bulgaria. Bulgarian Biodiversity Foundation, Sofia: 453 pp. (in Bulgarian)

Barkman, J. J., Doing, H. & Segal, S. 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschlage zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Botanica Neederlandica, 13: 394–419.

Bondev, I. 2002: Geobotanical regionalization. In: Kopralev et al. (eds.): Geography of Bulgaria. ForKom, Sofia: pp 336–351. (in Bulgarian)

Bozhilova, E. 1986: Palaeoecological conditions and changes of the vegetation in Southern and Southwestern Bulgaria during the last 15000

years. Great PhD Thesis. Sofia University, Faculty of Biology, Sofia (in Bulgarian, unpubl): 318 pp.

Braun-Blanquet, J. 1951: Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. 2nd edition. Springer Verlag, Wien: 631 pp.

Delipavlov, D. & Cheshmedzhiev, I. (eds.). 2003: Key to the Plants of Bulgaria. Acad. Press, Agricultural University, Plovdiv: 591 pp. (in Bulgarian)

Diklić, N. 1962: Prilog poznavanju šumskih i livadskih fitocenoza Ozrena, Device i Leskovika kod Soko Banje. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B18: 49-83. (in Serbian)

Georgieff, T. 1929: Phytogeographical outline of Mt Vitosha. Ann. Sofia University, Faculty of Agronomy, 6: 179–209. (in Bulgarian)

Hennekens, S.M. & Schamineé, J.H.J. 2001: Turboveg, a comprehensive database management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science, 12: 589–591.

Hill, M.O. 1979: TWINSPAN. A FOR TRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of individuals and attributes. Cornell University, Ithaca, New York.

Horvat, I., Glavać, V. & Ellenberg, H. 1974: Vegetation Südosteuropas. Geobotanica selecta, 4. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena: 768 pp.

Jovanović-Dunjić, R. 1955: Weiden- und wiesentypen der Suva planina. Zborn. Rad. Inst. za ekol. i biogeografiju, 6(2). SAN, Beograd: 5–45. (in Serbian)

Jovanović-Dunjić, R. 1956: Les types des prés et des paturages a la montagne de Rtanj. Zborn. Rad. Inst. za ekol. i biogeografiju, 6 (1). SAN, Beograd: 5–45. (in Serbian)

Kojić, M., Popović, R. & Karažić, B. 1998: Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. Institut za biološka istraživanja “Siniša Stankovič”, Beograd (in Serbian)

Meusel, H., Jager, E. & Weinert, E. 1965: Vergleichende chorologie der Zentraleuropaischen Flora. Text. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena: 583 pp.

Milosavljević, V. & Ranđelović, N. 2006: Pašnjaci krečnjačkog dela Rudina planine. Ekološka Istina, 27.-30.05.2007, Hotel “Zdravljak”, Sokobanja: 76–80.

Mueller-Dombois, D. & Ellenberg, H. 1974: Aims and methods of vegetation ecology. Wiley, London: 547 pp.

Ninov, N. 2002: Soils. In: Kopralev, I. (ed.): Geography of Bulgaria. Physical geography. Socio-economic geography. ForKom, Sofia: pp. 277–315. (in Bulgarian)

Palamarev, I. 2002: Basic stages in the development of the vegetation and flora during the geological past of our country. In: Kopralev, I. (ed.): Geography of Bulgaria. Physical geography. ForKom, Sofia: pp. 317–321. (in Bulgarian)

Pedaschenko, H., Meshinev, T. & Apostolova, I. 2009: Herbaceous vegetation on carbonate terrains in Mt Lozenska. Phytologia Balcanica, 15 (2), Sofia: 245–253.

Podani, J. 2002: SYN-TAX-pc. Computer Programs for Multivariate Data Analysis in Ecology and Systematics. Scientia Publishing, Budapest: 53 pp.

Raunkiaer, C. 1934: The life form of plants and statistical plant geography. Clarendon press, Oxford: 632 pp.

Rodwell, J., Schamineé, J., Mucina, L., Pignatti, R., Dring, J. & Moos, D. 2002: The Diversity of European Vegetation. An overview of phytosociological Alliances and their relationships to EUNIS habitats. Landbouw, natuurbeheer en visserij, Wageningen: 168 pp.

Royer, J. M. 1991: Synthèse eurosibérienne, phytosociologique & phytogéographique de la classe des Festuco-Brometea. Dissertaciones Botanicae 178, Verlag J. Cramer, Berlin-Stuttgart: 296 pp.

Sopotlieva, D. 2009: The high-rank syntaxa of semi-natural grasslands in Straldzha–Aytos phytogeographic region. In: Ivanova, D. (ed.): Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 20–26 June 2006, Sofia: pp. 303–307.

Steffanov, B. 1943: Phytogeographishe elementen in Bulgarien. Bull. BAS, 39: 550 pp. (in Bulgarian)

Stoyanoff, N. 1925: On the xerothermic vegetation element in Bulgaria. Ann. Sofia University, Faculty of Agronomy, 3: 317–248. (in Bulgarian)

Stoyanoff, N. 1941: Versuch einer Phytozoenologishen charakteristik Bulgariens. Ann. Sofia University, Faculty of Physics and Mathematics, Sofia, 34(3): 93–184. (in Bulgarian)

Tichý, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science, 13: 451–453.

Tzonev, R. 2002: Flora and vegetation in the Middle Danubian Plain between the valleys of Vit and Studena River. PhD Thesis. Sofia University, Faculty of Biology, Sofia (in Bulgarian, unpubl.).

Velchev, V. 1962: The herbaceous cover of the carbonate terrains in the region of Dragoman – Beledie Han, Sofia region. BAS, Sofia: 132 pp.

(in Bulgarian).

Velev, S. 2002: Climatic regionalisation. In: Kopralev, I. (ed.): Geography of Bulgaria. Physical geography. ForKom, Sofia: pp. 155–156

(in Bulgarian).

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science, 11: 739–768.

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1980: The Braun-Blanquet Approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Classification of Plant Communities. Junk, The Hague: pp. 289-399.

Yordanoff, D. 1936: On the distribution of the steppe vegetation in Bulgaria. Bull. BAS, 32(5): 1–105. (in Bulgarian)

Zagorchev, I., Marinova, R., Chunev, D. and Chumachenko, P. 1994: Geologic map of Bulgaria. Map sheet of Pernik. Clarifying report. Committee of geology and mineral resources, Sofia: 92 pp. (In Bulgarian)
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.