To the validation of some syntaxa of the Loiseleurio-Vaccinietea from western Carpathians published in Hacquetia 2006, 5/1: 37–71

Authors

  • Jozef Šibík Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, Slovak Republic
  • Ján Kliment Botanical Garden of Comenius University, SK-038 15 Blatnica, Slovak Republic
  • Ivan Jarolímek Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, Slovak Republic
  • Zuzana Dúbravcová Department of Botany, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Révová 39, SK-811 02 Bratislava, Slovak Republic
  • Radmila Bělohlávková Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, CZ-252 43 Průhonice, Czech Republic
  • Libuše Paclová Červená Řečice no. 341, CZ-394 46, Czech Republic

Keywords:

validation

Abstract

In this note, we would like to correct some nomenclatural inexactitudes published in the article by ŠIBÍK et al. (2006).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hadač, E. 1956: Rostlinná společenstva Temnosmrečinové doliny ve Vysokých Tatrách. Biol. Práce Slov. Akad. Vied 2/1: 1–78.

Hadač, E. 1987: Plant ecological notes from the Belianske Tatry Mts. Biol. Práce Slov. Akad. Vied 23(3): 1–96.

Krajina, V. 1933: Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales in den Vysoké Tatry (Hohe Tatra). 2. Teil. Beih. Bot. Centralbl. 51: 1–224.

Szafer, W., Pawłowski, B. & Kulczyński, S. 1927: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III. Teil: Die Pflanzenassoziationen des Koście liska- Tales. Bull. Int. Acad. Polon. Sci., Cl. Sci. Math., Ser. B, Sci. Nath., Suppl 2 (1926): 13–78.

Šibík, J., Kliment, J., Jarolímek, I., Dúbravcová, Z., Bělohlávková, R. & Paclová, L. 2006: Syntaxonomy and nomenclature of the alpine heaths (the class Loiseleurio-Vaccinietea) in the Western Carpathians. Hacquetia, Ljubljana, 5/1: 37–71.

Unar, J., Unarová, M. & Šmarda, J. 1984: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 1. Fytocenologické tabulky. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun., Ser. Biol. 25/10: 5–101.

Unar, J., Unarová, M. & Šmarda, J. 1985: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 2. Charakteristika přírodních poměrů a rostlinných společenstev. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun., Ser. Biol. 26/14: 5–78.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. Ed. 3. J. Veget. Sci. 11: 739–768.

Published

2015-09-02

How to Cite

Šibík, J., Kliment, J., Jarolímek, I., Dúbravcová, Z., Bělohlávková, R., & Paclová, L. (2015). To the validation of some syntaxa of the Loiseleurio-Vaccinietea from western Carpathians published in Hacquetia 2006, 5/1: 37–71. Hacquetia, 6(1). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2948

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)