Letn. 9, Št. 1 (2010)

Hacquetia

Kazalo

Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić PDF
Nomenklaturno fitocenološka analiza asociacije Potentillo micranthae-Quercetum petraeae ass. nova na Hrvaškem

Miloš Lukáč PDF
Prispevek k poznavanju rodu Usnea (Parmeliaceae) na Slovaškem: Usnea glabrescens

Andrea Catorci, Alessandra Vitanzi, Sandro Ballelli PDF
Fitocenološka analiza čistih in mešanih bukovih gozdov v Nacionalnem parku Monti Sibillini (srednji Apenini, Italija)

Anna GAVRILOVA, Antonina VITKOVA PDF
Razširjenost in ekologija vrst rodu Alchemilla na gorovju Osogovo in Zahodni Balkan v Bolgariji

Romeo Di Pietro, Mattia M. Azzella, Laura Facioni PDF
Gozdna vegetacija gorovja Tolfa-Ceriti (severni Lacij – srednja Italija)

Pavol Eliáš jun., Mária HAJNALOVÁ, Mariana ELIÁŠOVÁ PDF
Razširjenost segetalnega plevela Lolium temulentum na Slovaškem

Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Aleksander Marinšek, Ladislav Mucina, Andrej Paušič, Urban Šilc PDF
Prispevek k fitosociologiji vrste Juniperus excelsa v Makedoniji (južni del Balkanskega polotoka)