Letn. 10, Št. 2 (2011)

Hacquetia

Kazalo

Michal Slezák, Richard Hrivnák, Anna Petrášová PDF
Sintaksonomija in ekologija črnojelševij južnega dela osrednje Slovaške

Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Ferat Rexhepi PDF
Asociacija Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova na Kosovu

Ján Kliment, Ivan Jarolímek PDF
Grmišča leske na gorovju Veľká Fatra: sintaksonomija in nomenklatura

Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun., Richard HRIVNÁK, Zuzana MELEČKOVÁ PDF
Beckmannia eruciformis (L.) Host na Slovaškem – razširjenost, ekologija in cenološka pripadnost

Romeo Di Pietro PDF
Asociacije suhih travišč gorovja Ausoni-Aurunci (osrednja Italija) – sintaksonomska posodobitev in razprava o višjih sintaksonih