Asociacija Hyperico-Euphorbietum glabriflorae Rexhepi 1978 na serpentinitu v pogorju Drenice

Elez Krasniqi, Fadil Millaku

Povzetek

Na Kosovu so številni gorski masivi iz serpentinita. Največje površine so v dolini reke Ibër. Nadaljujejo se v prekinjeni verigi skozi Koznico in Golesh proti jugozahodnem delu Kosova. Vegetacija na serpentinitu je bogata z redkimi vrstami in združbami, ki ne uspevajo nikjer drugje na Balkanu in v Evropi. Te združbe na serpentinitu so pomembne, ker vsebujejo endemične vrste. Drenica (1051 m) je del osrednjega gorovja na Kosovu. To območje se nahaja v osrednjem delu Kosova, med kraji Çiçavica, Golesh, Llapusha, gorovjem Carraleva in območjem Anadrini. Precejšen del območja je na serpentinitu. V vegetaciji gore Drenica je najdenih deset združb. Dve sta na serpentinitu: asociacija Hyperico-Euphorbietum glabriflorae in asociacija Potentillo-Fumanetum bonapartei. Najdemo ju na odprtih rastiščih. Na Drenici sta dve najdiščiteh dveh združb. V članku je predstavljena predvsem asociacija Hyperico-Euphorbietum glabriflorae.

Ključne besede

Drenica, serpentinit, Hyperico-Euphorbietum glabriflorae Rexhepi 1978, Kosovo, vegetacija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Blečić, V., Tatić, B. i Krasniqi, F. 1969: Tri endemične zajednice na serpentinskoj podlozi Srbije. Acta Botanica Croatica, XXVIII, 43–47, Zagreb.

Blečić, V., Krasniqi, F. 1971: Zajednica endemičnog šibljaka forzicije i krtušca (Polygalo-Forsythietum europaea) u jugozapadnoj Srbiji. Glas. Repub. Zav. Zaš. Prir. Muz. Titograd, 4: 35–40.

Braun Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grudzuge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer Verlag, Wien, 865 pp.

Buzo, K. 2005: Gjeobotanika. SHBLU, Tiranë, 292 pp.

Čarni, A., Konstandinovski, M. & Matevski V. 2000: „Saum“ (fringe) vegetation (Trifolio-Geranietea) in the Republic of Macedonia, Acta Botanica Croatica 59(1): 279–329.

Hundozi, B. 1980: Vegetacija niskih livada na Kosovu. PhD thesis, Zagreb, 175 pp.

Hundozi, B. 1987: Salvio-Scorzoneretum villosae. Buletini i punimeve shkencore, FSHMN, 132–138, Prishtinë.

Jordanov, D. (ed.) 1963 1982: Flora na NR Bulgaria I - VIII. BAN. Institut po botaniku s botanička gradina (glavni redaktor Daki Jordanov), Sofia.

Josifovič, M. (ed.) 1970 1986: Flora S.R. Srbije I–X, SANU, Beograd.

Krasniqi, E. 2003: Flora vaskulare e Rajonit të Mirushës, Punim i magjistraturës, UP, FSHMN, Prishtinë, 219 pp.

Krasniqi, E. 2006: Flora dhe vegjetacioni i Malit Drenicë, PhD thesis, UP, FSHMN, Prishtinë, 240 pp.

Krasniqi, E. & Millaku, F. 2004: Aster albanicus Deg., përhapja në Shqipëri e Kosovë, vitaliteti ekologjik dhe vendndodhje të reja në territorin e Kosovës, Studime Biologjike 9: 120–125, Tiranë.

Krasniqi, F. 1972: Šumska vegetocija brdskog regiona Kosovo, Zajednica Naučnih Ustanova Kosovo, Studije, Knjiga 27, Priština, 133 pp.

Krasniqi, F. 1987: Endemics in flora of Kosovo and the problem of their protection. ANU BiH. Posebna izdanja, Odjeljenje Prirodnih i Matematičnih Nauka, Sarajevo, 14: 119–124.

Krasniqi, F. 1998: Veçoritë e florës dhe të vegjetacionit të Kosovës dhe problemi i mbrojtjes së tyre, ASHAK- Seksioni i Shkencave të Natyrës, Prishtinë. Kërkime 6: 51–66.

Kruckeberg, A. 1985: California serpentines: Flora, vegetation, geology, soil and management problems. University of California Press,180 pp.

Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer Th. 1993: Die Pflanzengesellschaften Osterreichs, Teil I. Antropogene Vegetation (Festuco-Brometea), Gustav Fischer, Stuttgart, 421–484.

Paparisto, K. et al. 1988: Flora e Shqipërisë 1, (Akademia e Shkencave të RPSSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 460 pp.

Paparisto, K. et al. 1992) Flora e Shqipërisë 2 (Akademia e Shkencave të RSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 446 pp.

Qosja, Xh. et al. 1992): Flora e Shqipërisë 3 (Akademia e Shkencave të RSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 331 pp.

Pajazitaj, Q. 2000: Hulumtime fitocenologjike të vegjetacionit ruderal të Kosovës, Dusertacion i doktoratës, UP, FSHMN, 23–26, Prishtinë.

Pajazitaj, Q. 2004: Përcaktues i bimëve Pteridofite dhe Spermatofite, UP, Prishtinë, 397 pp.

Pavičevič, N. et al. 1974: Harta pedologjike e KSA të Kosovës (Shkalla 1: 50 000), Instituti i Ekonomisë Ujore, Beograd.

Polunin, O. 1997: Flowers of Greece and the Balkans (a field guide), Oxford Universsity Press, Oxford, New York, Tokyo, 592 pp.

Rexhepi, F. 1978: Zeljaste zajednice brdskog regiona Kosovo. PhD thesis, 113–121, Novi Sad.

Rexhepi, F. 1979: Kontribut për njohjen e florës së serpentines në Kosovë, Bioteknika, Prishtinë 1–2: 53–70.

Rexhepi, F. (1982: Vegjetacioni i Kosovës dikur dhe sot, Përparimi 2 dhe 3, Prishtinë, 2: 229–259, 3: 383–422.

Rexhepi, F. 1985: Mbrojtja e florës dhe Vegjetacionit në serpentinet e Kosovës, Prishtinë, EKMN, Natyra e Kosovës 5: 61–72.

Rexhepi, F. 1994: Vegjetacioni i Kosovës (1), UP, FSHMN, Prishtinë, 161 pp.

Rexhepi, F. 1997: Mediterranean, Submediterranean and Illyric floristic elements in the Kosovo flora (Yugoslavia). Bocconea 5(2): 451–456.

Rexhepi, F.(2000: Bimët endemike të Kosovës, UP, Prishtinë, 150 pp.

Rexhepi, F. 2007: The vegetation of Kosovo (1), Mapgraphition and phythocenological investigation (Complementary edition in English), UP, FNS, Prishtinë, 137 pp.

Rexhepi, F. & Millaku, F. 1996: Gjinia Potentilla L. në Ballkan, Buletini i FSHMN-së Nr.11, 161–168, Prishtinë.

Tahirsylaj, S. 2004: Kushtet klimatike në Kosovë, Simpoziumi i vreshtave, Gjakovë.

Tutin, T. G. et al. 1964–1980: Flora Europaea 1–5, Cambridge, University Press.

Vangjeli, J. et al. 2000: Flora e Shqipërisë 4 (Akademia e Shkencave të RSH, Instituti i Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 502 pp.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.