Letn. 24, Št. 1 (2003)

Lyotard, Kopernik, Filozofske razprave in članki, Prikazi in ocene