Podrobnosti avtorja

Buckley, Ann, Irska narodna univerza v Maynoothu, Irska

  • Letn. 4, št. 1 (2008) - PRISPEVKI
    Peregrini pro Christo: the Irish church in medieval Europe as reflected in liturgical sources for the veneration of its missionary saints / Peregrini pro Christo: irska cerkev v srednjeveški Evropi kot se kaže v liturgiji njenih svetnikov misijonarjev
    Povzetek  PDF  PDF (English)