Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju

  • Jana Erjavec
Ključne besede: glasbeni katalogi, cerkev sv. Danijela v Celju, glasbeni rokopisi, glasba 18. stoletja, glasba 19. stoletja

Povzetek

Prispevek predstavlja potek urejanja in evidentiranja glasbene zbirke starejših rokopisov iz arhiva Opatijsko-mestne župnije Celje (SI-Co) ter nekatere novosti o slogovni podobi ohranjene glasbe ter njenih najpomembnejših prepisovalcih. Napredek v tehnologiji ter izboljšani raziskovalni pogoji so spodbudili ponovno obravnavo, ki je razkrila zanimiv, večplasten potencial za prihodnje poglobljene raziskave, zlasti zaradi sledi, ki nakazujejo na raznolik izvor gradiva in namembnost repertoarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jana Erjavec

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana

Literatura

Celje, Opatijska cerkev, Glasbeni arhiv (SI-Co), Ms. mus. 1–165.

Maribor, Nadškofijski arhiv, Zapuščine škofov, Slomšek Anton Martin, šk. 78.

Cvetko, Dragotin. Slovenska glasba v evropskem prostoru. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Zv. 2. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959.

Falck, Robert, in Martin Picker. »Contrafactum«. V: Grove Music Online. Obiskano 2. marca 2020. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.06361.

Grafenauer, Ivan in Alfonz Gspan. »Slomšek, Anton Martin«. V: Slovenska biografija. Obiskano 29. maja 2020. http://www.slovenska-biografija.si/.

Gubo, Andreas. Geschichte der Stadt Cilli vom Ursprung bis auf die Gegenwart. Graz: U. Mosers, 1909.

Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem od začetkov do 19. stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Janes, Susanne. »Heimerich (Heimrich, Heimbrich, Heinrich), Martin Andreas«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 2. marca 2020. https://www.musiklexikon.ac.at.

Jeż, Tomasz. »Contrafacta of Operatic Arias among the Dominicans of Baroque Silesia«. De musica disserenda 11, št. 1–2 (2015): 147–162. https://doi.org/10.3986/dmd11.1-2.09.

Jonášová, Milada. »Kontrafakturen in der Böhmischen Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts«. Musicologica Brunensia 49, št. 2 (2014): 107–126. https://doi.org/10.5817/MB2014-2-8.

Kacin, Marija. Žiga Zois in italijansko gledališče. Trst: samozaložba, 2013.

Layer, Adolf. »Lotter«. V: Grove Music Online. Obiskano 17. marca 2020. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.17021.

Nagode, Aleš. »Revizijsko poročilo«. V: Missa in A Venceslava Wratnya, ix–x. Monumenta artis musicae Sloveniae 39. Ljubljana: SAZU, Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2000.

Nagode, Aleš. »Slavnostne maše Venčeslava Wratnyja«. Muzikološki zbornik 32 (1996): 51–60. https://doi.org/10.4312/mz.32.1.51-60.

Nagode, Aleš. »Šest latinskih maš Venčeslava Wratnyja«. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 1994.

Orožen, Ignacij. Celska kronika. Celje: J. Jeretin, 1854.

Orožen, Janko. Zgodovina Celja in okolice. Zv. 1, Od začetka do leta 1848. Celje: Kulturna skupnost, 1971.

Pokorn, Danilo. »Glasbena zbirka opatijske cerkve sv. Danijela v Celju«. Muzikološki zbornik 25 (1989): 107–120. https://doi.org/10.4312/mz.25.1.107-120.

Richter, Jakob. »Savinjski arhidiakonat in njegov konec«. Časopis za zgodovino in narodopisje 2 (1966): 104–112.

Schmut, Johann. »Über das Volksschulwesen um 1800: Aus der Gedenkschrift des Cillier Hauptschullehrers Vinzenz Schluga«. V: Beiträge zur Österreich: Erziehungs- und Schulgeschichte, zv. 12, uredila Österr. Gruppe der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, 25–49. Dunaj: K. u. k. Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlagsbuchhandlung Carl Fromme, 1910.

Sivec, Jože. Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja: izbrana poglavja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Letopis. Zv. 32 (1981). Ljubljana: SAZU, 1982.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Letopis. Zv. 35 (1984). Ljubljana: SAZU, 1985.

Škrjanc, Radovan. »‘Stylus rusticanus’ v cerkveni glasbi na Slovenskem od sredine 18. do sredine 19. stoletja«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2008.

Škulj, Edo. Odloki o cerkveni glasbi: ob stoletnici Pijevega motu proprija. Ljubljana: Družina, 2003.

Trček, Katarina. Potujoči glasbeniki: glasbene migracije v 17. in 18. stoletju, povezane s prostorom današnje Republike Slovenije. Slovenska glasbena dediščina‌ 4. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2018. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:pggm/VIEW/.

Venišnik, Vesna. »Instrumental Music and Franciscan Liturgy«. Muzikološki zbornik 50, št. 2 (2014): 93–99. https://doi.org/10.4312/mz.50.2.93-99.

Volčjak, Jure. »Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. stoletja: predlog združitve goriške nadškofije in ljubljanske škofije iz leta 1758«. V: Historični seminar, zv. 12, uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer, 9–39. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Zajc-Cizelj, Ivanka. »Društveno življenje v Celju do leta 1918«. V: Iz zgodovine Celja, zv. 2, 1848–1918, uredila Marija Počivavšek, 206–236. Celje: Muzej novejše zgodovine, 1998.

Zajc-Cizelj, Ivanka. Osnovna šola Celje: 1777–1919. Celje: Zgodovinski arhiv, 2000.

Zupančič, Maruša. Razvoj violinske pedagogike in šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. https://doi.org/10.4312/9789612375669.

Železnik, Sara. Repertoarne smernice Filharmonične družbe v Ljubljani: katalogi muzikalij Filharmonične družbe. Glasbena preteklost na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. https://doi.org/10.4312/9789612376369.

Objavljeno
2020-06-24
Kako citirati
1.
Erjavec J. Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju. DMD [Internet]. 24. junij 2020. [citirano 7. marec 2021.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8775
Rubrike
PRISPEVKI