<em>Aus vergangenen Tagen</em>: pozabljene klavirske skladbe Josefa Zöhrerja

  • Nataša Cigoj Krstulović Muzikološki inštitut ZRC SAZU
Ključne besede: Josef Zöhrer, klavirska glasba, 19. stoletje

Povzetek

Josef Zöhrer (1841–1916) je v slovenski muzikološki misli zapisan kot pianist, učitelj, dirigent in ravnatelj ljubljanske Filharmonične družbe, njegovo skladateljsko delo pa je bilo iz različnih vzrokov prezrto. V članku so predstavljene njegove klavirske miniature, objavljene med letoma 1898 in 1904 pri leipziških založbah C. F. Kahnt Nachfolger in Fr. Kistner. Te so bile ob izidu opažene in pozitivno sprejete. Ob podrobnejši preučitvi teh skladb se kaže, da so, čeprav danes pozabljene, dobro služile svojemu namenu in bi jih bilo zato potrebno vzeti iz pozabe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arnfried, Edler, in Marianne Stoelzel. »Klaviermusik«. V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. izd., uredil Ludwig Fincher, Sachteil, 5:347–418, Kassel: Bärenreiter; Stuttgart: Metzler, 1996.

Bogunović Hočevar, Katarina. »Klavirska dela Janka Ravnika, objavljena v Novih akordih«. Muzikološki zbornik 46, št. 2 (2010): 57–72. https://doi.org/10.4312/mz.46.2.57-72.

Caldwell, John, Christopher Maxim, Barbara Owen, Robert Winter, Susan Bradshaw in Martin Elste. »Keyboard Music«. V: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. izd., ur. Stanley Sadie, 13:513–548. London: Macmillian, 2001.

Krstulović, Zoran. »Bibliografija založbe Glasbena matica«. Naši zbori 46, št. 6 (1994): 1–76.

Kuret, Primož. »Zöhrer, Josef«. V: Enciklopedija Slovenije, zv. 15, uredila Alenka Dermastia. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Kuret, Primož. »Zöhrer, Josef (1841–1916)«. V: Slovenski biografski leksikon. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi871880/#slovenski-biografski-leksikon.

Moličnik, Simona. »Ali slišite? Glasbena zora! Drami se!«: Novi akordi: zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo, 1901–1914. Ljubljana: Slovenska matica ; Slovensko muzikološko društvo, 2006.

Nepodpisano. »Concert Karinger«. Laibacher Zeitung, 29. april 1889.

Nepodpisano. »Konzert«. Laibacher Zeitung, 29. april 1862.

Nepodpisano. »Konzert«. Laibacher Zeitung, 15. november 1862.

Nepodpisano. »Kritischer Anzeiger. Zöhrer, Josef. Erinnerungen. Ein Tanzpoem für Pianoforte zu vier Händen. Op. 20. – Leipzig. Fr. Kistner. — Aus vergangenen Tagen. 6 Stimmungsbilder für Pianoforte. 23. – Leipzig. Fr. Kistner«. Neue Zeitschrift für Musik, 3. februar 1904.

Nepodpisano. »Laibacher Plaudereien«. Laibacher Zeitung, 22. marec 1862.

Nepodpisano. »Neue Klavierkompositionen von Musikdirektor Josef Zöhrer«. Laibacher Zeitung, 2. november 1903.

[Ohm-Januschowsky,] J[ulius]. »Die philharmonische Gesellschaft in Laibach«. Laibacher Zeitung, 17. november 1897.

[Ohm-Januschowsky,] J[ulius]. »Philharmonische Gesellschaft. Erster Kammermusikabend den 24. November«. Laibacher Zeitung, 26. november 1913.

[Ohm-Januschowsky,] J[ulius]. »Philharmonische Gesellshaft. Erster Mitglieder Konzert am 13. November 1904«. Laibacher Zeitung, 16. november 1904.

[Ohm-Januschowsky,] J[ulius]. »Singvereinskonzert am 6. März 1914«. Laibacher Zeitung, 11. marec 1914.

[Ohm-Januschowsky,] J[ulius]. »Zwei lyrische Klavierstücke von Josef Zöhrer«. Laibacher Zeitung, 18. marec 1898.

Partsch, Erich Wofgang. »Vergessene Komponisten: Gedanken zu einem rezeptiongeschichtlichen Phänomen«. V: Vergessene Komponisten des Biedermeier: Wissenschaftliche Tagung, 9. bis 11. Okt. 1998, Ruprechtshofen, N. Ö., uredila Andrea Harrandt in Erich Wolfgang Partsch, 13–30. Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 38. Tutzing: Hans Schneider, 2000.

Pazdírek, Franz, ur. The Universal Handbook of Musical Literature. Zv. 32. Dunaj: Verlag des Universal Handbuch der Musikliteratur, Pazdírek, [1904–1910].

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Bericht der Philharmon. Gesellschaft über das 200. Vereinsjahr vom 1. Oktober 1901 bis 30. September 1902. Ljubljana: Verlag der Philharmonischen Gesellschaft, 1902.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Bericht der Philharmonischen Gesellschaft in Laibach über ihr 215. und 216. Vereinsjahr 1916/17 und 1917/18. Ljubljana: Verlag der Philharmonischen Gesellschaft, 1917–1918.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Dritter Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach vom 1. Jänner 1865 bis letzten December 1865. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1865.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Erster Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach vom 19. Oktober 1862 bis letzten Dezember 1863. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1863.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Siebenter und Achter Jahresbericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1871.

Riemann, Hugo. Hugo Riemanns Musiklexikon, 11. izd., uredil Alfred Einstein. Berlin: Max Hesses Verlag, 1929.

Verzeichniß und Clasisification der Schüler des Conservatoriums der Musik in Wien. Dunaj: Gesellschaft der Musikfreunde, 1857.

Weiss, Jernej. Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem. Maribor: Litera, 2012.

Weiss, Jernej. »Josip Procházka (1874–1956) kot »češko-slovenski« skladatelj samospevov«. Muzikološki zbornik 42, št. 2 (2006): 73–85.

Westerby, Herbert. The History of Pianoforte Music. London: Kegan Paul, Trench, Traubner, J. Curwen & Sons; New York: E. P. Dutton, 1924. https://archive.org/details/historyofpianofo001505mbp.

Objavljeno
2018-11-28
Kako citirati
1.
Cigoj KrstulovićN. <em>Aus vergangenen Tagen</em&gt;: pozabljene klavirske skladbe Josefa Zöhrerja. DMD [Internet]. 28. november 2018. [citirano 1. junij 2020.];14(1):19-7. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/7165
Rubrike
PRISPEVKI