P. Mavricij Pöhm – glasbeni migrant? Prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja

  • Radovan Škrjanc Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: p. Mavricij Pöhm, frančiškanski glasbeniki, glasba druge polovice 18. stoletja

Povzetek

Prispevek pomembno dopolnjuje dosedanje védenje o življenju in delu frančiškanskega glasbenika p. Mavricija Pöhma (1745–1803) po njegovem vstopu v red v Kamniku že avgusta 1763. Nova spoznanja v zvezi s tem razkrivajo točni datum in ime kraja Pöhmovega rojstva na Češkem, njegovo krstno ime in to, da je večino svojega življenja prebil v samostanih na Slovenskem (v Kamniku, Ljubljani in Novem mestu). Nepojasnjeni v Pöhmovem življenju ostajata le dve krajši obdobji po njegovem prihodu v Kamnik (1764–1767 in 1771–1774). Zato je dosedanji »status« p. Pöhma kot glasbenega migranta in osebe, ki naj bi zaradi svojih vezi z rodno Češko in selitev iz enega v drugi samostan odločilno prispevala k dospetju takrat sodobne glasbe srednjeevropskih skladateljev iz tujine k nam, vprašljiv. Temu pritrjujejo tudi nekateri (že objavljeni) izsledki raziskave porekla t. i. »Pöhmovih muzikalij« v Novem mestu, ki so večinoma domačega (kranjskega) izvora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Furlan, Alfonz. »Zgodovina frančiškanskega samostana in cerkve v Novem mestu.« Dolenjske novice 35, št. 1–30 (1919).

Höfler, Janez. »Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu«. Kronika 15, št. 3 (1967): 135–148.

Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem od začetkov do 19. stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Ilešič, Fran. »Novomeški prošt Fran Nikola Peršil (1790–1797). (Slika iz jožefinske dobe ljubljanskega nadškofa Mihaela barona Brigida)«. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 16, št. 3–4 (1906): 71–112.

Kinderić, Petar Antun. Franjevaci uz orgulje. Krapina: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, 2006.

Škrjanc, Radovan. »P. Mauritius Pöhm and his contribution to musical life in Novo mesto during the second half of the eighteenth century«. De musica disserenda 11, št. 1–2 (2015): 229–263.

Vrhovec, Ivan. Zgodovina Novega mesta. Ljubljana: Matica slovenska, 1891.

Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
1.
Škrjanc R. P. Mavricij Pöhm – glasbeni migrant? Prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja. DMD [Internet]. 15. marec 2017. [citirano 23. julij 2021.];12(2):59-6. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/4955
Rubrike
PRISPEVKI