Reger v Sloveniji

  • Matjaž Barbo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: Max Reger, slovenska glasba, recepcija glasbe, zgodovina glasbene interpretacije

Povzetek

Članek se ukvarja z zgodovino recepcije Regerjeve glasbe na Slovenskem. Sprva zasledimo posamezne osebne stike Regerja z glasbeniki, ki so delovali na Slovenskem. Prvotna kritiška zadržanost ob njegovih delih se kmalu prelevi v občudovanje, čemur sledijo dokaj redne izvedbe koncertnih del (orgelskih, komornih, zborovskih in orkestralnih) in didaktične literature.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem. Zv. 2, Od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo: 1919–1946. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1995.

Cvetko, Dragotin. Fragment glasbene moderne. Iz pisem Slavku Ostercu. Ljubljana: SAZU, 1988.

Hochreiter, Emil. »Moji spomini na p. Hugolina Sattnerja, posneti iz njegovih pisem«. Cerkveni glasbenik 61, št. 3–4 (1938): 40–46.

Lajovic, Anton. »O večnih krasotah in o strupu Beethovnovih, Bachovih in Wagnerjevih del.« Slovenec: političen list za slovenski narod 52, št. 80, 6. april 1924, 5.

Lipovšek, Marijan. »O našem glasbenem življenju«. Slovenska glasbena revija 1, št. 1 (1952): 2–6.

Nagode, Aleš. »Publicistika Stanka Premrla – med cecilijanstvom in modernizmom«. Muzikološki zbornik 36 (2000): 83–90.

Osterc, Slavko. »Glavne struje sodobne glasbe in njih eksistenčna upravičenost«. Nova muzika 1, št. 1 (1928): 2–3.

»Premrl, Stanko (1880–1965)«. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Splet. Obiskano 4. maja 2016.

Schul- und Konzertbericht der Philharmonischen Gesellschaft in Laibach, gegründet im Jahre 1702, über das 212. Vereinsjahr 1913–1914. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1914.

Weiss, Jernej. Hans Gerstner (1851–1939). Življenje za glasbo. Maribor: Litera, Pedagoška fakulteta, 2010.

Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
1.
Barbo M. Reger v Sloveniji. DMD [Internet]. 15. marec 2017. [citirano 23. julij 2021.];12(2):47-8. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/4954
Rubrike
PRISPEVKI