Glasba slovenske povojne moderne (1918–1927)

  • Gregor Pompe Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: slovenska glasba, modernizem v glasbi, nacionalne glasbene kulture

Povzetek

Na osnovi analize izbranih del so revidirane sodbe o slogovni usmerjenosti slovenske glasbe med obema vojnama. Glasba skladateljev, ki so bili aktivni v omenjenem času, izkazuje karakteristično ambivalentnost, ki se vidi v nasprotju med novimi in progresivnimi kompozicijskimi težnjami na eni strani in ohranjanjem estetskih idealov preteklega stoletja na drugi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barbo, Matjaž. »Prvi koncert za violino in orkester (1927) L. M. Škerjanca«. V: Glasba, poezija – ton, beseda, uredil Primož Kuret, 37–47. Slovenski glasbeni dnevi, 15. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2001.

Bergamo, Marija. »‘Življenja zmožni’ zgodnji samospevi Lucijana Marije Škerjanca«. V: Glasba in poezija, uredila Primož Kuret in Julijan Strajnar, 193–201. Slovenski glasbeni dnevi, 1990. Ljubljana: Festival, 1990.

Bogunović Hočevar, Katarina. »Odmevi evropskih tendenc v ustvarjalnosti Janka Ravnika«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2009.

Botstein, Leon. »Modernism«. V: Grove Music Online. Obiskano 28. 12. 2015.

Bravničar, Matija. Spomini in srečanja, ur. Dejan Bravničar. Ljubljana: Forma 7, 2011.

Cvetko, Dragotin. Glasbeni svet Antona Lajovica. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1985.

Cvetko, Dragotin. Slovenska glasba v evropskem prostoru. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Cvetko, Dragotin. Stoletja slovenske glasbe. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964.

Čepič, Zdenko, et al. Zgodovina Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Dahlhaus, Carl. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 6. Laaber: Laaber-Verlag, 1980.

Danuser, Hermann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 7. Laaber: Laaber-Verlag, 1984.

Gledališki list, 1924.

Klemenčič, Ivan. Musica noster amor. Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes. Maribor: Založba Obzorja; Ljubljana: Helidon, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1987.

Koter, Darja. »Matija (Frane) Bravničar – Prispevek k biografiji«. V: Matija Bravničar (1897–1977), uredila Darja Koter, 7–24. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 9. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2008.

Koter, Darja. »Portretna skica Marijana Lipovška – čas mladosti in zorenja«. V: Marijan Lipovšek (1910–1995), uredila Darja Koter, 7–28. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 15. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2011.

Koter, Darja. »Samospevi Lucijana Marije Škerjanca skozi njegov čustveni in miselni svet«. V: Glasba, poezija – ton, beseda, uredil Primož Kuret, 48–55. Slovenski glasbeni dnevi, 15. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2001.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1918—1991. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Krek, Gojimir. »Naše skladbe«. Novi akordi. Glasbeno-književna priloga 13, št. 1–4 (1914): 16–17.

Kuret, Primož. »Lucijan Marija Škerjanc in Joseph Marx – skladatelja, ki sta zaznamovala svoj čas«. V: Glasba, poezija – ton, beseda, uredil Primož Kuret, 30–35. Slovenski glasbeni dnevi, 15. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2001.

Kuret, Primož. Umetnik in družba. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1988.

O’Loughlin, Niall. Novejša glasba v Sloveniji. Prevedla Mojca Menart. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Ravnik, Janko. »Ustvarjalne dileme«. Naši razgledi, 10. februar 1968, 74.

Stephan, Rudolf. »Moderne«. V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. izd., uredil Ludwig Finscher, Sachteil, 6:392–397. Kassel: Bärenreiter; Stuttgart: J. B. Metzler, 1997.

Škerjanc, Lucijan Marija. Anton Lajovic. Ob skladateljevi osemdesetletnici. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1958.

Škerjanc, Lucijan Marija. »Apologia musicae artis«. Naša sodobnost 1 (1953): 169–187, 316–322, 426–435, 541–554, 645–659, 804–816.

Škerjanc, Lucijan Marija. Emil Adamič. Življenje in delo slovenskega skladatelja. Ljubljana: Založba Ivan Grohar, 1937.

Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
1.
Pompe G. Glasba slovenske povojne moderne (1918–1927). DMD [Internet]. 15. marec 2017. [citirano 8. avgust 2020.];12(2):23-6. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/4953
Rubrike
PRISPEVKI