Iznajdba glasbenega ilirizma

  • Stanislav Tuksar Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ključne besede: ilirizem, Hrvaška, južnoslovansko področje, glasba, koncept »kulturni narod«

Povzetek

Star rimski izraz »Illiricum«, ki ga je Katoliška cerkev v 17. stoletju uporabljala za province Dalmacija, Hrvaška, Bosna in Slavonija, so ideologi hrvaškega narodnopreporodnega gibanja »ponovno izumili« v tridesetih letih 19. stoletja kot nadnacionalni konstrukt. Izraz so v glasbi na Hrvaškem v 19. stoletju uporabljali tudi številni skladatelji, izvajalci, muzikologi, občinstvo in mediji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andreis, Josip. “Glazbena kultura u doba narodnog preporoda” [Musical Culture During the National Revival], 177–187. In Povijest hrvatske glazbe [History of Croatian Music]. Zagreb: Liber-Mladost, 1974.

___________ “Ilirski skladatelji (Illyrian Composers)”. In Povijest hrvatske glazbe [History of Croatian Music], 187–223. Zagreb: Liber-Mladost, 1974.

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries, Vol. II: National Romanticism. The Formation of National Movements, edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček. Budapest: CEU Press, 2007.

Drašković, Janko. “Dissertation, or Treatise”. In Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945), edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček, 339–347. Budapest: CEU Press, 2007.

Gaj, Ljudevit. “Proclamations”. In Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945), edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček, 230–237. Budapest: CEU Press, 2007.

Katičić, Radoslav. “Ilirci i ilirski jezik” [Illyrians and the Illyrian Language]. Forum 27, no.12 (1988): 675–688.

Kuhač, Franjo Ksaver. Glazbeno nastojanje Gajevih Ilira [The Musical Endeavours of Gaj's Illyrians]. Zagreb: Knjižara Mučnjak-Senftlebenova, 1885.

___________ Ilirski glazbenici. Prilozi za poviest hrvatskog preporoda [Illyrian Musicians. A Contribution to the History of Croatian Revival], 2nd edition. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994 (first edition in 1893).

Lipovčan, Srećko. “‘Kroatizam' i 'ilirizam’, ili: Što su zapravo htjeli ‘preporoditelji’?” ['Croatism' or 'Illyrism', or: What did 'Revivalists' Actually Want?]. In Ferdo Wiesner Livadić. Život i djelo, edited by Vjera Katalinić, 11–20. Zagreb: Croatian Musicological Society, 2003.

Moguš, Milan. “Seventeenth and Eighteenth Century Croatian Grammars”. In Croatia in the Baroque and the Enlightenment. A Cultural Survey, edited by Ivan Golub and Stanislav Tuksar, 421–433. Školska knjiga: Zagreb 2015.

Stančić, Nikša. Gajeva “Još Horvatska ni propala” iz 1832–33 [Gaj's “Croatia Hasn't Fallen Yet While We Live” from 1832–33]. Zagreb: Globus – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989.

___________ “Pretpreporod i narodni preporod” [The Pre-national Revival and the National Revival]. In Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, Vol. IV, edited by Josip Bratulić, Josip Vončina and Antun Dubravko Jelčić, 49–62. Zagreb: Školska knjiga, 2009.

White, Harry and Michael Murphy. Musical Constructions of Nationalism. Essays on the History and Ideology of European Musical Culture 1800–1945. Cork: Cork University Press, 2001.

Objavljeno
2016-10-13
Kako citirati
1.
Tuksar S. Iznajdba glasbenega ilirizma. DMD [Internet]. 13. oktober 2016. [citirano 1. junij 2020.];12(1):57-6. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/4734
Rubrike
PRISPEVKI