Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju: dosežki in poti naprej

  • Leon Stefanija Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenska glasba, zgodovina glasbe 20. stoletja, muzikologija

Povzetek

Pripevek prinaša pregled literature o slovenski ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v dveh vsebinskih sklopih, po zaokroženih zgodovinskih študijah, ki skušajo zajeti celotno stoletje, in po delnih raziskavah, osredotočenih na posamezne pojave in osebnosti. Sklepni odsek povzema prerez z ilustracijo temeljnih zgodovinopisnih zadreg raziskovanja slovenske glasbe 20. stoletja – z nejasno začrtanimi razmerji med produkcijo, reprodukcijo in recepcijo glasbe – ter predlogom za nadaljnje muzikološko raziskovanje, ki tematizira neobdelane pojave s štirimi med seboj povezanimi vsebinskimi sklopi, ki zadevajo: 1. analizo funkcij / recepcije glasbe, 2. analizo glasbenih ustanov, 3. monografske študije in 4. vključevanje različnih zvrsti (slogov) v raziskovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-22
Kako citirati
1.
Stefanija L. Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju: dosežki in poti naprej. DMD [Internet]. 22. junij 2015. [citirano 13. avgust 2020.];6(1):9-19. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2083
Rubrike
PRISPEVKI