Musical symbols in the turqueries in Slovenia: oriental artworks between reality and imagination / Glasbeni simboli na turkerijah v Sloveniji: likovne umetnine z orientalskim nadihom med resničnostjo in domišljijo

  • Darja Koter Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Ključne besede: turkerije, glasbena ikonografija, orientalska motivika, George de La Chappelle, Johann Josef Karl Henrici

Povzetek

Prispevek obravnava likovna dela z orientalsko in glasbeno motiviko iz 17. in 18. stoletja, ohranjena na območju Slovenije. Na temeljih najnovejših raziskav umetnostnozgodovinske stroke avtorica reinterpretira slike Turška plesalka neznanega štajerskega mojstra, nastala okrog 1682, iz serije turkerij v Pokrajinskem muzeju Ptuj ter dve sliki iz Akademije za glasbo v Ljubljani, deli Johanna Josefa Karla Henricia, Koncert na orientalskem dvoru in Koncert z lutnjo, nastali okrog 1786. Ob tem skuša odgovoriti na vprašanja o realnosti upodabljanja instrumentarija na turkerijah v kontekstu historičnega razvoja glasbene prakse.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-20
Kako citirati
1.
Koter D. Musical symbols in the turqueries in Slovenia: oriental artworks between reality and imagination / Glasbeni simboli na turkerijah v Sloveniji: likovne umetnine z orientalskim nadihom med resničnostjo in domišljijo. DMD [Internet]. 20. junij 2015. [citirano 6. junij 2020.];5(2):55-7. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2080
Rubrike
PRISPEVKI