Duh in črka glasbe

  • Matjaž Barbo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: estetika glasbe, glasbena hermenevtika, semiotika glasbe, koncept dela

Povzetek

V 19. stoletju je podčrtano nasprotje med glasbenim tekstom in njegovo izvedbo. Zdi se, da se v kontrastu med neulovljivim, vsem umetnostim enakim duhom ter črko glasbenega teksta kažejo stara nasprotja, ki jih čas s poudarjeno individualizacijo glasbenega dela še poglablja. Estetska normativnost glasbenega dela je uveljavila navidezni koncept samoregulirajoče avtonomnosti, ki pa vendar opozarja, da se glasba morda nikoli ni zares odrekla zunanjemu referenčnemu sistemu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-20
Kako citirati
1.
Barbo M. Duh in črka glasbe. DMD [Internet]. 20. junij 2015. [citirano 6. julij 2020.];5(1):43-9. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2071
Rubrike
PRISPEVKI